Siirry suoraan sisältöön.

Aikuiskoulutustuki mahdollistaa osaamisen uudistamisen työuran aikana

Aikuiskoulutustukea voivat saada työ- tai virkasuhteessa olevat ja yrittäjät. Tukea voi saada yhteensä enintään 15 kuukautta työuran aikana ja sitä voi hakea yhdessä tai useammassa jaksossa.

Aikuiskoulutustuen saamisen edellytyksenä on, että on ollut työelämässä yhteensä vähintään kahdeksan vuotta ja nykyisessä työssä tai yrittäjänä vähintään vuoden ennen tukikauden alkamista. Palkansaajalla edellytyksenä on lisäksi joko opintovapaa tai opiskelun perusteella sovittu osa-aikatyö. Aikuiskoulutustuki edellyttää aina päätoimista opiskelua.

Palkansaajan aikuiskoulutustuki on ansiosidonnainen etuus, joka on keskimäärin noin 1500 euroa kuukaudessa ennen veroja. Yrittäjän tuki on aikuiskoulutustuen perusosan suuruinen, eli 592,11 euroa kuukaudessa ennen veroja. Aikuiskoulutustuen lisäksi voi hakea opintolainan valtiontakausta, jota haetaan Kelasta.

Lue lisää aikuiskoulutustuesta.

Tieto aikuiskoulutustuesta lisää koulutukseen hakeutumisen todennäköisyyttä

Vuonna 2018 Taloustutkimuksella teettämämme aikuiskoulutustuen tunnettuus- ja mielikuvatutkimuksen mukaan palkansaajista noin kaksi kolmasosaa ja yrittäjistä reilu puolet oli kuullut aikuiskoulutustuesta. Kaikista kyselyyn vastanneista alle neljännes koki tuntevansa aikuiskoulutustukea vähintään melko hyvin. Aikuiskoulutustukea tuntevista palkansaajista ja yrittäjistä (n=898) 87 prosenttia oli vähintään melko samaa mieltä väittämästä, että aikuiskoulutustuki lisää koulutukseen hakeutumisen todennäköisyyttä. 

Aikuiskoulutustuki rahoitetaan työttömyysvakuutusmaksuilla, joita maksavat sekä palkansaajat että työnantajat. Tavoitteenamme on, että jokainen työelämässä oleva tuntisi mahdollisuuden kehittää osaamistaan aikuiskoulutustuen turvin jossain vaiheessa työuraansa.

Sivu päivitetty: 6.11.2020