Siirry suoraan sisältöön.
Uutinen

Omavastuumaksussa muutoksia ikärajoihin

UUTINEN 20.12.2019 0.00

Tasavallan presidentti on torstaina 19.12.2019 vahvistanut lain, jotka vaikuttavat mm. omavastuumaksujen määräämiseen niiden henkilöiden osalta, jotka ovat syntyneet vuonna 1961 tai sen jälkeen. Ennen vuotta 1961 syntyneisiin sovelletaan lakia sellaisena kuin se oli voimassa 31.12.2019 saakka. Muutokset pohjautuvat keskeisten työmarkkinajärjestöjen vuonna 2014 tekemään eläkesopimukseen. Lakimuutokset tulevat voimaan 1.1.2020.

Omavastuumaksujen määräämiseen lakimuutokset tulevat vaikuttamaan vuodesta 2023 alkaen, jolloin vuonna 1961 syntyneet voivat aikaisintaan saada 62 vuoden ikää edellyttävän lisäpäiväoikeuden.

Muutos omavastuumaksuun lisäpäivätapauksissa

Omavastuumaksuvelvollisuuden edellytyksenä olevan työttömyysturvan lisäpäiväoikeuden alaikärajaa korotetaan 62 ikävuoteen vuonna 1961 ja sen jälkeen syntyneillä. Tämä tarkoittaa sitä, että omavastuumaksu tulee näiden ikäluokkien osalta perittäväksi aikaisintaan henkilön saadessa lisäpäiväoikeuden 62 vuoden iässä.

Muutos omavastuumaksuun työttömyyspäivärahassa

Omavastuumaksu tulee perittäväksi työnantajalta vuonna 1961 tai sen jälkeen syntyneiden osalta silloin, jos työntekijän työsuhteen irtisanomisesta johtuva, 61 vuoden iän täyttämisen jälkeen alkanut oikeus työttömyyspäivärahaan jatkuu niin, että hän on oikeutettu työttömyyspäivärahaan täytettyään 64 vuotta.

Lisäksi omavastuumaksu tulee perittäväksi, jos edellä mainitun mukainen oikeus työttömyyspäivärahaan jatkuu niin, että henkilö on alkanut saada vanhuuseläkettä 63 vuotta täytettyään ja työttömyyspäiväraha on jatkunut vanhuuseläkkeelle siirtymiseen saakka.

Omavastuumaksu tulee näissä tapauksissa perittäväksi työnantajalta irtisanotun työntekijän täytettyä 64 tai 63 vuotta.

Omavastuun pääteiät

Lisäksi vuonna 1961 tai sen jälkeen syntyneiden osalta korotetaan työnantajan omavastuun pääteikärajoja seuraavasti:

  • Lisäpäivätapauksissa omavastuumaksu tulee laskettavaksi lisäpäiväoikeuden alkamisesta nykyisen 63 vuoden iän täyttämisen sijaan 64 vuoden iän täyttymiseen saakka
  • Kun omavastuumaksu tulee määrättäväksi työttömyyspäivärahasta, omavastuumaksu tulee laskettavaksi vuonna 1961 tai sen jälkeen syntyneiden osalta työttömyyspäivärahaoikeuden alkamisesta siihen saakka, kunnes henkilö täyttää 64 vuotta nykyisen 63 vuoden pääteiän sijaan.

Omavastuumaksu

Työllisyysrahasto perii työnantajalta omavastuumaksun, jos vuonna 1955 tai sen jälkeen syntynyt työntekijä on irtisanomisen tai lomautuksen vuoksi oikeutettu työttömyysturvalain mukaisiin lisäpäiviin eli henkilö ei ole työllistynyt uudelleen. Perimme työnantajalta omavastuumaksun lisäpäiväoikeuden alkaessa eli noin kahden vuoden kuluttua työsuhteen päättymisestä, kun henkilölle on maksettu päivärahaa työttömyysturvan enimmäisajan.

Lisäksi työnantajalta peritään omavastuumaksu työttömyyspäivärahamenosta maksuvelvollisuuden edellytysten täyttyessä niistä henkilöistä, jotka eivät ole ehtineet siirtyä työttömyysturvan lisäpäiville. Näissä tapauksissa perimme omavastuumaksun irtisanotun työntekijän täytettyä omavastuun pääteiän.

Päivitämme lakimuutokset verkkosivuillemme vuoden vaihteen jälkeen.

Lisätietoja omavastuumaksusta verkkosivuiltamme.