Vastuunrajoitus

Tällä verkkosivustolla annetut tiedot eivät ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa tällainen tarjous olisi vastoin lakia. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain (US Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä arvopapereita voida suoraan eikä välillisesti tarjota tai myydä Yhdysvalloissa taikka Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä määritellyille yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun.

Mitään tällä verkkosivustolla ei pidä tulkita kehotukseksi tai tarjoukseksi myydä tai ostaa Työllisyysrahaston liikkeeseen laskemia arvopapereita. Työllisyysrahasto antaa tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot vilpittömässä mielessä ja ainoastaan tiedoksi.

Siirry suoraan sisältöön.
Pörssitiedote

Työllisyysrahasto käynnistää yhteistoimintaneuvottelut

PÖRSSITIEDOTE 4.2.2019 11.01

Työllisyysrahasto aloitti toimintansa 1.1.2019, kun Työttömyysvakuutusrahasto ja Koulutusrahasto yhdistettiin. Yhdistymisestä johtuvien toiminnan uudelleen järjestelytarpeiden vuoksi Työllisyysrahasto käynnistää henkilöstöään koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelut ovat tarpeen, jotta Työllisyysrahasto voi organisoitua hallituksen päätösten mukaisesti ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Neuvottelujen piirissä on 168 henkilöä.

Yhteistoimintaneuvotteluilla ei tavoitella kustannussäästöjä vaan neuvottelujen perusteena on toimintojen uudelleen järjestely vastaamaan tavoitteita. Alustava arvio henkilöstövähennyksien tarpeesta on enintään 15 henkilöä.

Lisätietoja:
Janne Metsämäki, toimitusjohtaja puh. 040 522 3614


Helsingissä 4. päivänä helmikuuta 2019
Työllisyysrahasto
Tapio Oksanen
johtaja, talous ja rahoitus

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Tiedotusvälineet
www.tyollisyysrahasto.fi

Työttömyysvakuutusrahasto ja Koulutusrahasto ovat nyt Työllisyysrahasto. Keräämme työttömyysvakuutusmaksut, joilla rahoitetaan muun muassa ansiosidonnaista työttömyysturvaa ja edistetään osaamisen uudistamista aikuiskoulutusetuuksilla.

Kategoriat: Työllisyysrahasto