Vastuunrajoitus

Tällä verkkosivustolla annetut tiedot eivät ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa tällainen tarjous olisi vastoin lakia. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain (US Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä arvopapereita voida suoraan eikä välillisesti tarjota tai myydä Yhdysvalloissa taikka Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä määritellyille yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun.

Mitään tällä verkkosivustolla ei pidä tulkita kehotukseksi tai tarjoukseksi myydä tai ostaa Työllisyysrahaston liikkeeseen laskemia arvopapereita. Työllisyysrahasto antaa tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot vilpittömässä mielessä ja ainoastaan tiedoksi.

Siirry suoraan sisältöön.
Pörssitiedote

Työllisyysrahasto on antanut STM:lle arvion työttömyysvakuutusmaksujen tasosta vuodelle 2020

PÖRSSITIEDOTE 3.5.2019 13.00

Työllisyysrahasto          Pörssitiedote          3.5.2019 klo 13.00


Työllisyysrahasto on esittänyt sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan arviossa, että työttömyysvakuutusmaksujen kokonaismaksutaso vuonna 2020 olisi korkeintaan 3,00 %, tai sitä voitaisiin alentaa enintään 0,6 prosenttiyksikköä. Kokonaismaksutaso olisi tällöin 2,4 - 3,0 prosenttia palkkasummasta. 

Kokonaismaksutasoa alennettiin 0,8 prosenttiyksikköä vuodelle 2019 ja on nykyisellään 3,00 %.

Työllisyysrahaston arvion mukaan vuoden 2020 ansioturvamenot ja valtionosuus yhteensä olisivat 2 769 miljoonaa euroa, jossa on nousua vuoteen 2019 verrattuna noin 100 miljoonaa euroa.

Työllisyysrahaston tulee toimittaa arvio seuraavan vuoden ansioturvamenoista, valtion rahoitusosuuden määrästä sekä maksuprosenteista sosiaali- ja terveysministeriölle vuosittain. Työllisyysrahasto jätti rahaston hallituksen hyväksymän arvion sosiaali- ja terveysministeriölle 2.5.2019.

Lopullista maksuesitystä valmistellaan kesän aikana, jolloin otetaan huomioon viimeisimmät ennusteet talouden ja työllisyyden kehityksestä vuonna 2020. Työllisyysrahaston hallintoneuvosto hyväksyy lopullisen esityksen vuoden 2020 maksuprosenteista kokouksessaan 29.8.2019.

Talouden ennustamiseen muutaman vuoden päähän sisältyy tällä hetkellä keskimääräistä enemmän riskejä ja epävarmuutta. Rahaston arvion mukaan talouden kasvu jatkuu kohtuullisena vielä ensi vuonna, mutta työttömyyden aleneminen vähintäänkin hidastuu ja voi jopa kääntyä pieneen nousuun.

Työttömyysvakuutusmaksujen määrien arviointi on tavanomaista vaikeampaa myös sen vuoksi, että suhdannepuskuria koskeva lainsäädäntö on määräaikaisena voimassa vuoden 2019 loppuun. Kilpailukykysopimuksen mukaan työmarkkinajärjestöt valmistelevat tämän vuoden keväällä valtiovallalle esityksen suhdannepuskurin enimmäismäärästä vuoden 2020 alusta lukien.

Työllisyysrahaston nettovarallisuus (suhdannepuskuri) oli vuoden 2018 lopussa positiivinen 969 miljoonaa euroa. Tämän hetken arvion mukaan ylijäämää syntyisi kuluvana vuonna noin 500 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:

Janne Metsämäki, toimitusjohtaja puh. 040 522 3614
Tapio Oksanen, johtaja, talous ja rahoitus puh. 040 539 4651

Helsingissä 3. päivänä toukokuuta 2019

Työllisyysrahasto

Tapio Oksanen
johtaja, talous ja rahoitus

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Tiedotusvälineet
www.tyollisyysrahasto.fi

Kategoriat: Työllisyysrahasto