Vastuunrajoitus

Tällä verkkosivustolla annetut tiedot eivät ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa tällainen tarjous olisi vastoin lakia. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain (US Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä arvopapereita voida suoraan eikä välillisesti tarjota tai myydä Yhdysvalloissa taikka Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä määritellyille yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun.

Mitään tällä verkkosivustolla ei pidä tulkita kehotukseksi tai tarjoukseksi myydä tai ostaa Työllisyysrahaston liikkeeseen laskemia arvopapereita. Työllisyysrahasto antaa tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot vilpittömässä mielessä ja ainoastaan tiedoksi.

Siirry suoraan sisältöön.
Pörssitiedote

Työllisyysrahaston yt-neuvottelut ovat päättyneet

PÖRSSITIEDOTE 10.7.2019 11.00

Työllisyysrahaston yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelut alkoivat 4. helmikuuta 2019. Neuvottelujen tuloksena rahasto vähentää yhteensä yhdeksän työpaikkaa vuoden 2019 loppuun mennessä. Neuvottelujen alkaessa irtisanottavien määrän arvioitiin olevan 15. Työllisyysrahasto tukee irtisanottavia tarjoamalla valmennusta uudelleen työllistymiseksi. Rahaston palveluksessa on noin 170 henkilöä.

Työllisyysrahasto aloitti toimintansa 1.1.2019, kun Työttömyysvakuutusrahasto ja Koulutusrahasto yhdistettiin. Yhdistymisestä johtuvien toiminnan uudelleen järjestelytarpeiden vuoksi rahastossa käynnistettiin yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelut olivat tarpeen, jotta Työllisyysrahasto voi organisoitua hallituksen päätösten mukaisesti ja saavuttaa sille asetetut tavoitteet.

Lisätietoja:
Janne Metsämäki, toimitusjohtaja puh. 040 522 3614
Tapio Oksanen, johtaja, talous ja rahoitus puh. 040 539 4651

Helsingissä 10. päivänä heinäkuuta 2019

Työllisyysrahasto

Tapio Oksanen
Johtaja, Talous ja rahoitus

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Tiedotusvälineet
www.tyollisyysrahasto.fi

Työttömyysvakuutusrahasto ja Koulutusrahasto ovat nyt Työllisyysrahasto. Keräämme työttömyysvakuutusmaksut, joilla rahoitetaan työttömyysturvaa ja edistetään osaamisen uudistumista aikuiskoulutusetuuksilla.

Kategoriat: Työllisyysrahasto