Vastuunrajoitus

Tällä verkkosivustolla annetut tiedot eivät ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa tällainen tarjous olisi vastoin lakia. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain (US Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä arvopapereita voida suoraan eikä välillisesti tarjota tai myydä Yhdysvalloissa taikka Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä määritellyille yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun.

Mitään tällä verkkosivustolla ei pidä tulkita kehotukseksi tai tarjoukseksi myydä tai ostaa Työllisyysrahaston liikkeeseen laskemia arvopapereita. Työllisyysrahasto antaa tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot vilpittömässä mielessä ja ainoastaan tiedoksi.

Siirry suoraan sisältöön.
Pörssitiedote

Työllisyysrahaston talousarvio ja maksuesitys vuodelle 2020

PÖRSSITIEDOTE 29.8.2019 12.00

Työllisyysrahaston hallintoneuvosto on hyväksynyt 29.8.2019 talousarvion vuodelle 2020 ja päättänyt esittää sosiaali- ja terveysministeriölle työttömyysvakuutusmaksujen määriin muutoksia seuraavasti:

Työllisyysrahasto esittää, että kokonaismaksua alennetaan 0,49 prosenttiyksikköä. Työnantajan keskimääräinen maksu laskisi 0,24 prosenttiyksikköä ja työntekijöiden maksu laskisi 0,25 prosenttiyksikköä. Näin ollen työnantajan keskimääräinen työttömyysvakuutusmaksu olisi 1,26 prosenttia ja työntekijän maksu 1,25 prosenttia palkkasummasta vuonna 2020.

Työnantajan alempi maksu olisi esityksen mukaan 0,45 prosenttia palkkasummasta (työnantajan maksama palkkasumma enintään noin 2,1 miljoonaa euroa vuodessa) ja ylempi maksu 1,70 prosenttia (palkkasumman 2,1 miljoonaa euroa ylittävältä osalta).

Rahaston nettovarallisuus (suhdannepuskuri) on ennusteen mukaan vuoden 2019 lopussa lähes 1,5 miljardia euroa.  Suhdannepuskurin enimmäismäärä olisi työmarkkinajärjestöjen esittämän lainmuutoksen mukaan ensi vuoden alusta noin 1,75 miljardia euroa. Rahaston rahoittamat menot ja etuudet vuonna 2020 ovat hiukan suuremmat kuin kuluvana vuonna. Työllisyysrahaston vuosituloksen arvioidaan olevan positiivinen vuonna 2020. 

Suomen talouskasvun hidastuminen saattaa merkitä työttömyyden lievää kasvua. Työllisyysrahaston talousarvion mukaan työttömyysaste on vuonna 2019 noin 6,7 prosenttia ja vuonna 2020 6,9 prosenttia. Työllisyysrahasto arvioi, että työttömyyden tuntuva lasku vuosina 2017 - 2019 sekä rahaston nettovarallisuuden karttuminen ja hyvä vuositulos antavat mahdollisuuden työttömyysvakuutusmaksujen pienentämiseen.

Eduskunta säätää työttömyysvakuutusmaksujen tasosta vuosittain lailla.           

Työllisyysrahaston talousarvio 2020     
Määrät %     2 018   2019e  Talousarvio 2020
         
Työttömyysaste %     7,4    6,7    6,9 
Palkkasumman muutos %     4,7    4,0    3,2 
Työttömyysvakuutusmaksu %, työnantajat k.a. 1,91  1,50  1,26 
Työttömyysvakuutusmaksu %, työntekijät 1,90  1,50  1,25 
         
Talouden avainluvut, miljoonaa euroa *      
         
Työttömyysvakuutusmaksut     3 020    2 481    2 122 
Muut tuotot **     774    717    746 
Rahoitettavat menot ja etuudet    - 2 922   - 2 719  - 2 761 
Nettovarallisuuden muutos     872    480    107 
Nettovarallisuus     969    1 449    1 556 
Suhdannepuskurin enimmäismäärä     2 032    2 091    1 757 

* luvut vuodelta 2019 ovat tilintarkastamattomia
** sosiaali- ja terveysministeriön tilitys
lähde: Työllisyysrahasto, Tilastokeskus

Helsingissä 29. päivänä elokuuta 2019

Työllisyysrahasto
Tapio Oksanen
johtaja, talous ja rahoitus

Lisätietoja:
Työllisyysrahaston hallituksen puheenjohtaja Markku Jalonen, puh. 040 547 7710 (maksujen taso)
Janne Metsämäki, toimitusjohtaja, puh. 040 522 3614

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Tiedotusvälineet
www.tyollisyysrahasto.fi