Huomio!

Koronavirusepidemialla voi olla vaikutuksia muun muassa työnantajiin tai aikuiskoulutustuella opiskeleviin. Katso, löydätkö vastauksen kysymykseesi osoitteesta tyollisyysrahasto.fi/koronan-vaikutukset

Sivulta lisätietoa myös huhtikuun työttömyysvakuutusmaksulaskuista.

Vastuunrajoitus

Tällä verkkosivustolla annetut tiedot eivät ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa tällainen tarjous olisi vastoin lakia. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain (US Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä arvopapereita voida suoraan eikä välillisesti tarjota tai myydä Yhdysvalloissa taikka Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä määritellyille yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun.

Mitään tällä verkkosivustolla ei pidä tulkita kehotukseksi tai tarjoukseksi myydä tai ostaa Työllisyysrahaston liikkeeseen laskemia arvopapereita. Työllisyysrahasto antaa tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot vilpittömässä mielessä ja ainoastaan tiedoksi.

Siirry suoraan sisältöön.
Pörssitiedote

Työllisyysrahaston hallitus esittää työttömyysvakuutusmaksujen alentamista

PÖRSSITIEDOTE 27.8.2019 12.00

Työllisyysrahaston hallitus on päättänyt kokouksessaan 27.8.2019 esittää rahaston hallintoneuvostolle työttömyysvakuutusmaksujen alentamista vuodelle 2020.

Työnantajan keskimääräistä maksua laskettaisiin 0,24 prosenttiyksiköllä ja työntekijöiden maksua laskettaisiin 0,25 prosenttiyksiköllä. Työnantajan alempi maksu olisi esityksen mukaan 0,45 prosenttia palkkasummasta (työnantajan maksama palkkasumma enintään noin 2,1 miljoonaa euroa vuodessa) ja ylempi maksu 1,70 prosenttia (palkkasumman 2,1 miljoonaa euroa ylittävältä osalta). Näin ollen työnantajan keskimääräinen työttömyysvakuutusmaksu olisi 1,26 prosenttia ja työntekijän maksu 1,25 prosenttia palkkasummasta vuonna 2020. 

Rahastolla hyvä taloudellinen tilanne

Työllisyysrahasto arvioi 27. elokuuta ilmestyneessä puolivuosikatsauksessaan, että vuoden 2019 tulos olisi noin 500 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja että nettovarallisuuden määrä olisi tämän vuoden lopussa noin 1 500 miljoonaa euroa.

Suhdannepuskurin eli nettovarallisuuden enimmäismäärä säädetään laissa. Ensi vuoden alusta alkaen enimmäismääräksi on esitetty kuuden prosentin työttömyysastetta vastaavien menojen määrää, eli noin 1750 miljoonaa euroa. Suhdannepuskuri alkaa siis lähestyä enimmäismääräänsä.

– Suhdannepuskurin toiminnasta on nyt kokemuksia 20 vuoden ajalta. Hyvinä aikoina Työllisyysrahasto kerää varoja, joita voidaan käyttää, kun työttömyys on suurta ja rahaston tulot pienenevät. Suhdannepuskurin avulla työnantajat ja palkansaajat välttyvät työttömyysvakuutusmaksujen suurelta vaihtelulta ja Työllisyysrahasto voi hoitaa työttömyysturvan ja muiden etuuksien rahoitusta tasaisesti, sanoo Työllisyysrahaston toimitusjohtaja Janne Metsämäki.

Maailman talouden suunta ja sen vaikutukset Suomen kansantalouteen ovat tällä hetkellä vaikeasti ennustettavissa. Perinteisesti kansantalouden suhdannevaihtelut ovat heijastuneet Työllisyysrahaston toimintaan noin kuuden kuukauden viiveellä.

– Rahaston hyvä taloudellinen tilanne sekä työttömyyden lasku viime vuosina antavat mahdollisuuden työttömyysvakuutusmaksujen alentamiseen. Olen tyytyväinen, että hallitus päätti yksimielisesti maksujen alentamisesta, sanoo Työllisyysrahaston hallituksen puheenjohtaja Markku Jalonen.

Esityksessä huomioidaan rahaston menot ja talouden ennusteet

Esitys työttömyysvakuutusmaksuista pohjautuu Työllisyysrahaston ennusteeseen, jonka pohjalta laaditaan myös rahaston talousarvio vuodelle 2020. Ennusteessa otetaan huomioon muun muassa rahoitettavien etuuksien määrä ja muut rahaston menot tulevana vuotena.

– Laadimme vuosittain myös riskiskenaarion, jossa ajatellaan talouden heikentyvän ja työttömyyden kohoavan nopeasti. Kyseisellä skenaariolla laadimme vertailulaskelmat riskinsietokyvyn hahmottamiseksi. Vertaamme omaa laskelmaamme myös valtiovarainministeriön ennusteeseen. Käytettyä laskentamallia on sovellettu jo pitkään, sanoo Janne Metsämäki.

Työllisyysrahaston hallintoneuvosto käsittelee esityksen kokouksessaan torstaina 29. elokuuta. Tämän jälkeen Työllisyysrahasto antaa esityksensä sosiaali- ja terveysministeriölle, ja lopulliset maksut vahvistetaan syksyllä. Työttömyysvakuutusmaksujen taso säädetään vuosittain lailla.

Työllisyysrahaston taustoittava mediatapaaminen vuoden 2020 työttömyysvakuutusmaksuihin ja muihin ajankohtaisiin asioihin liittyen järjestetään torstaina 29. elokuuta klo 12.30 - 13.30. Ilmoittautumiset tilaisuuteen osoitteeseen terhi.savikko@tyollisyysrahasto.fi.

Helsingissä 27. päivänä elokuuta 2019

Työllisyysrahasto
Tapio Oksanen
Johtaja, Talous ja rahoitus

Lisätietoja:
Työllisyysrahaston hallituksen puheenjohtaja Markku Jalonen, puh. 040 547 7710 (maksujen taso)
Työllisyysrahaston toimitusjohtaja Janne Metsämäki, puh. 040 522 3614

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Tiedotusvälineet
www.tyollisyysrahasto.fi

Kategoriat: Työllisyysrahasto