Vastuunrajoitus

Tällä verkkosivustolla annetut tiedot eivät ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa tällainen tarjous olisi vastoin lakia. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain (US Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä arvopapereita voida suoraan eikä välillisesti tarjota tai myydä Yhdysvalloissa taikka Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä määritellyille yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun.

Mitään tällä verkkosivustolla ei pidä tulkita kehotukseksi tai tarjoukseksi myydä tai ostaa Työllisyysrahaston liikkeeseen laskemia arvopapereita. Työllisyysrahasto antaa tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot vilpittömässä mielessä ja ainoastaan tiedoksi.

Siirry suoraan sisältöön.
Pörssitiedote

Työllisyysrahasto harkitsee joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskua

PÖRSSITIEDOTE 29.4.2020 13.02

Työllisyysrahasto
Tiedote
29.4.2020 klo 13.00


Koronaviruksen aiheuttama jyrkkä lomautusten lisääntyminen ja työttömyyden kasvu johtavat työttömyysturvamenojen merkittävään kasvuun. Työllisyysrahaston laatimien vuotta 2020 koskevien ennusteiden mukaan työttömien työnhakijoiden määrä voi vuonna 2020 nousta 60 - 130 % verrattuna viime vuoteen, kun vuoden 2020 budjetissa oli varauduttu muutaman prosentin kasvuun työttömissä työnhakijoissa. Arvio sisältää lomautetut ja irtisanotut. Näin ollen vuoden 2020 budjettiin tarvitaan arviolta 1,9 miljardin euron lisäys.

Työllisyysrahasto on 9.4.2020 ilmoitetun mukaisesti jatkanut toimenpiteiden valmistelua turvatakseen rahaston maksuvalmiuden ja työttömyyspäivärahojen maksamisen. Osana suunniteltuja toimenpiteitä Työllisyysrahasto on aloittanut valmistelut mahdollisten joukkovelkakirjalainojen liikkeeseen laskemiseksi. Työttömyysturvamenojen kasvun rahoitus tulisi suhdannepuskurin lisäksi koostumaan joukkovelkakirjalainoista, vuonna 2010 perustetun yritystodistusohjelman alla nostetusta lyhytaikaisesta rahoituksesta sekä maksuvalmiuden turvaamiseksi 9.4.2020 sovituista yhteensä 800 miljoonan euron valmiusluottolimiiteistä. Joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskun odotetaan tapahtuvan kesään 2020 mennessä.

Työllisyysrahasto on nimittänyt Danske Bank A/S:n, Nordea Bank Abp:n ja Swedbank AB (publ):n joukkovelkakirjojen mahdollisen liikkeeseenlaskun pääjärjestäjiksi.


Lisätietoja:
Janne Metsämäki, toimitusjohtaja puh. 040 522 3614
Tapio Oksanen, johtaja, talous ja rahoitus puh. 040 539 4651

Tietoja julkaisijasta Työllisyysrahasto

Työllisyysrahasto kerää työttömyysvakuutusmaksut, joilla rahoitetaan mm. työttömyysturvaa ja edistetään palkansaajien osaamisen kehittämistä aikuiskoulutusetuuksilla. Työllisyysrahasto on tärkeä osa suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää.

Liitteet

Kategoriat: Työllisyysrahasto