Vastuunrajoitus

Tällä verkkosivustolla annetut tiedot eivät ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa tällainen tarjous olisi vastoin lakia. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain (US Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä arvopapereita voida suoraan eikä välillisesti tarjota tai myydä Yhdysvalloissa taikka Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä määritellyille yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun.

Mitään tällä verkkosivustolla ei pidä tulkita kehotukseksi tai tarjoukseksi myydä tai ostaa Työllisyysrahaston liikkeeseen laskemia arvopapereita. Työllisyysrahasto antaa tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot vilpittömässä mielessä ja ainoastaan tiedoksi.

Siirry suoraan sisältöön.
Pörssitiedote

Työllisyysrahaston hallitus esittää työttömyysvakuutusmaksujen  korotusta

PÖRSSITIEDOTE 25.8.2020 12.30

Työllisyysrahaston hallitus on päättänyt kokouksessaan 25.8.2020 esittää rahaston hallintoneuvostolle työttömyysvakuutusmaksujen korotusta vuodelle 2021.

Työttömyysvakuutusmaksun kokonaismaksua korotetaan 0,32 prosenttiyksikköä.  

Työnantajan keskimääräinen maksu nousisi 0,17 prosenttiyksikköä ja työntekijöiden maksu nousisi 0,15 prosenttiyksikköä. Näin ollen työnantajan keskimääräinen työttömyysvakuutusmaksu olisi 1,42 prosenttia ja työntekijän maksu 1,40 prosenttia palkkasummasta vuonna 2021. 

Työnantajan alempi maksu olisi esityksen mukaan 0,50 prosenttia palkkasummasta (työnantajan maksama palkkasumma enintään noin 2,1 miljoonaa euroa vuodessa) ja ylempi maksu 1,90 prosenttia (palkkasumman 2,1 miljoonaa euroa ylittävältä osalta). Tänä vuonna edellä mainitut prosentit ovat 0,45 ja 1,70. 

Esityksen lähtökohtana on, että valtio osallistuu lomautuspäivärahojen rahoittamiseen vuonna 2021. Valtio osallistuu lomautuspäivärahojen rahoittamiseen peruspäivärahan suuruisella osuudella tänä vuonna. Vuoden 2021 osalta päätöksiä ei vielä ole.    

Esitys työttömyysvakuutusmaksuista pohjautuu Työllisyysrahaston ennusteeseen, jonka pohjalta laaditaan myös rahaston talousarvio vuodelle 2021. Ennusteessa otetaan huomioon muun muassa rahoitettavien etuuksien määrä ja muut rahaston menot tulevana vuotena. 

- Koronaviruksen aiheuttama äkillinen ja voimakas työttömyysmenojen kasvu on vaikuttanut Työllisyysrahaston talouteen merkittävästi. Turvasimme keväällä maksukykymme ja toimeenpanomme mm. ottamalla lainaa ja laskemalla liikkeeseen joukkovelkakirjoja. Vuoden 2021 talousarviomme perustuu 8,5 prosentin työttömyysasteeseen, kertoo Työllisyysrahaston toimitusjohtaja Janne Metsämäki. 

Suomalaisen palkansaajan mediaanipalkka oli 3350 euroa kuukaudessa vuonna 2019. Esitetyn korotuksen mukaan mediaanipalkan verran ansaitseva työntekijä maksaisi työttömyysvakuutusmaksuja 562,80 euroa vuodessa, mikä on 60,30 euroa enemmän kuin vuonna 2020. 

Työllisyysrahaston hallintoneuvosto päättää esityksestä kokouksessaan torstaina 27. elokuuta. Tämän jälkeen Työllisyysrahasto antaa esityksensä sosiaali- ja terveysministeriölle, ja eduskunta vahvistaa lopulliset maksut syksyllä. Työttömyysvakuutusmaksujen taso säädetään vuosittain lailla. 

 
Helsingissä 25. päivänä elokuuta 2020 
Työllisyysrahasto 
Tapio Oksanen 
Johtaja, Talous ja rahoitus 

 
Lisätietoja: 
Työllisyysrahaston hallituksen puheenjohtaja Antti Palola, 040 509 6030 (maksujen taso) 
Työllisyysrahaston toimitusjohtaja Janne Metsämäki, 040 522 3614 
 

Jakelu: 
NASDAQ OMX Helsinki 
Tiedotusvälineet 
www.tyollisyysrahasto.fi