Vastuunrajoitus

Tällä verkkosivustolla annetut tiedot eivät ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa tällainen tarjous olisi vastoin lakia. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain (US Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä arvopapereita voida suoraan eikä välillisesti tarjota tai myydä Yhdysvalloissa taikka Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä määritellyille yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun.

Mitään tällä verkkosivustolla ei pidä tulkita kehotukseksi tai tarjoukseksi myydä tai ostaa Työllisyysrahaston liikkeeseen laskemia arvopapereita. Työllisyysrahasto antaa tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot vilpittömässä mielessä ja ainoastaan tiedoksi.

Siirry suoraan sisältöön.
Pörssitiedote

Työttömyysvakuutusmaksuihin esitetään korotuksia

PÖRSSITIEDOTE 27.8.2020 12.00

Pörssitiedote
Työllisyysrahasto
27.8.2020 klo 12.00

Työllisyysrahaston hallintoneuvosto on hyväksynyt 27.8.2020 talousarvion vuodelle 2021 ja päättänyt esittää sosiaali- ja terveysministeriölle työttömyysvakuutusmaksujen määriin muutoksia seuraavasti.

Työttömyysvakuutusmaksun kokonaismaksua korotetaan 0,32 prosenttiyksikköä.

Työnantajan keskimääräinen maksu nousisi 0,17 prosenttiyksikköä ja työntekijöiden maksu nousisi 0,15 prosenttiyksikköä. Näin ollen työnantajan keskimääräinen työttömyysvakuutusmaksu olisi 1,42 prosenttia ja työntekijän maksu 1,40 prosenttia palkkasummasta vuonna 2021.

Työnantajan alempi maksu olisi esityksen mukaan 0,50 prosenttia palkkasummasta (työnantajan maksama palkkasumma enintään noin 2,1 miljoonaa euroa vuodessa) ja ylempi maksu 1,90 prosenttia (palkkasumman 2,1 miljoonaa euroa ylittävältä osalta). Tänä vuonna edellä mainitut prosentit ovat 0,45 ja 1,70.

- Työttömyysturvan ja aikuiskoulutusetuuksien rahoitus varmistetaan maksukorotusten lisäksi lainarahoituksella, kertoo Työllisyysrahaston talous- ja rahoitusjohtaja Tapio Oksanen.

Suomalaisen palkansaajan mediaanipalkka on 3350 euroa kuukaudessa. Esitetyn korotuksen mukaan mediaanipalkan verran ansaitseva työntekijä maksaisi työttömyysvakuutusmaksuja 562,80 euroa vuodessa, mikä on noin 60 euroa enemmän kuin vuonna 2020. Kuukausitasolla korotus olisi noin 5 euroa.

Eduskunta säätää työttömyysvakuutusmaksujen tasosta vuosittain lailla.

Korotuksista huolimatta tulos alijäämäinen

Työllisyysrahaston talousarvion mukaan työttömyysaste on noin 8,3 prosenttia vuonna 2020 ja 8,5 prosenttia vuonna 2021.

Koronan vaikutukset näkyivät keväällä työttömyysturvamenojen merkittävänä kasvuna. Työllisyysrahaston rahoittamat lomautusmenot kasvoivat tammi-huhtikuussa noin 45 % verrattuna vuoden 2019 samaan ajankohtaan.

Keväällä Työllisyysrahasto teki vetoomuksen Suomen hallitukselle, jotta valtion mm. maksaisi peruspäivärahan suuruinen valtionosuus myös lomautuspäivärahoihin. Eduskunta hyväksyi ehdotuksen ja valtio maksaa lomautuspäivärahoista osuuden vuoden 2020 loppuun asti.

Valtion osallistumisesta lomautuspäivärahojen kustannuksiin myös vuonna 2021 ei ole vielä päätöksiä. Työllisyysrahaston lähtökohtana maksuesitykselle on, että valtion osuus maksetaan myös vuonna 2021.

Työllisyysrahaston nettovarallisuus eli suhdannepuskuri supistuu arviolta noin 800 - 900 miljoonaa euroa vuonna 2020. Ehdotetuista työttömyysvakuutusmaksujen korotuksista huolimatta arvio on, että Työllisyysrahaston nettovarallisuuden muutos on alijäämäinen myös vuonna 2021. On myös mahdollista, että Työllisyysrahasto joutuu nostamaan lisää velkarahoitusta vuonna 2021.

- Ennakoinnilla ja määrätietoisella tekemisellä olemme turvanneet rahoituksen koronakriisin aiheuttamassa äkillisessä tilanteessa. Maksuvalmiutemme ja toimintakykymme säilyivät vakaina. Kuitenkin työttömyysmenojen rahoittamiseksi tarvitaan jo tehtyjen toimenpiteiden lisäksi työttömyysvakuutusmaksujen korotus vuodelle 2021, Työllisyysrahaston toimitusjohtaja Janne Metsämäki sanoo.

Määrät % 2019 2020E Talousarvio 2021
Työttömyysaste % 6,7 8,3 8,5
Palkkasummanmuutos % 4,1 - 1,5 1,9
Työttömyysvakuutusmaksu %, työnantajat k.a. 1,50 % 1,25 % 1,42 %
Työttömyysvakuutusmaksu %, työntekijät 1,50 % 1,25 % 1,40 %
Talouden avainluvut,
miljoonaa euroa *
Työttömyysvakuutusmaksut 2 663 2 072 2 357
Muut tuotot ** 688 1 139 886

Rahoitettavat menot ja etuudet

- 2 659 - 4 068 - 3 825

Nettovarallisuuden muutos

694

- 858

- 582

Nettovarallisuus

1 668

811

228

Suhdannepuskurin enimmäismäärä

2 063

2 118

2 075

*luvut vuodelta 2020 ovat arvioita ja tilintarkastamattomia
** sosiaali- ja terveysministeriön tilitys
Lähde: Työllisyysrahasto, Tilastokeskus

Helsingissä 27. päivänä elokuuta 2020

Työllisyysrahasto
Tapio Oksanen
johtaja, talous ja rahoitus


Lisätietoja:
Janne Metsämäki, toimitusjohtaja, 040 522 3614
Tapio Oksanen, talous- ja rahoitusjohtaja, 040 539 4651


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Tiedotusvälineet
www.tyollisyysrahasto.fi

Tietoja julkaisijasta Työllisyysrahasto

Työllisyysrahasto kerää työttömyysvakuutusmaksut, joilla rahoitetaan mm. työttömyysturvaa ja edistetään palkansaajien osaamisen kehittämistä aikuiskoulutusetuuksilla. Työllisyysrahasto on tärkeä osa suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää.

Liitteet