Vastuunrajoitus

Tällä verkkosivustolla annetut tiedot eivät ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa tällainen tarjous olisi vastoin lakia. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain (US Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä arvopapereita voida suoraan eikä välillisesti tarjota tai myydä Yhdysvalloissa taikka Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä määritellyille yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun.

Mitään tällä verkkosivustolla ei pidä tulkita kehotukseksi tai tarjoukseksi myydä tai ostaa Työllisyysrahaston liikkeeseen laskemia arvopapereita. Työllisyysrahasto antaa tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot vilpittömässä mielessä ja ainoastaan tiedoksi.

Siirry suoraan sisältöön.
Pörssitiedote

Työllisyysrahasto parantaa vuoden 2020 tulosarviota

PÖRSSITIEDOTE 27.10.2020 11.00

 

Työllisyysrahaston arvio vuoden 2020 tuloksesta on muuttunut. Viimeaikaisten virallisten tilastotietojen ja työttömyyskassoilta saatujen menoarvioiden perusteella arvioidaan, että työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyy noin 40 prosentilla vuonna 2020 verrattuna vuoden 2019 keskiarvoon. Elokuussa 2020 arvioimme, että työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyisi 45 prosentilla. Tätä kautta arvioimme, että maksettujen työttömyysturvan rahoitusosuuksien määrä on vuonna 2020 aiemmin arvioitua pienempi.

Rahaston 27.8.2020 julkaistun tulosarvion mukaan nettovarallisuuden muutos olisi 857 miljoonaa euroa alijäämäinen vuonna 2020. Uuden 27.10. päivätyn arvion mukaan Työllisyysrahaston tulos eli nettovarallisuuden muutos vuonna 2020 on noin 600–700 miljoonaa euroa alijäämäinen. Nettovarallisuuden arvioidaan olevan noin 1 000 miljoonaa euroa positiivinen vuoden 2020 lopussa. Nettovarallisuus muodostaa rahaston suhdannepuskurin.

Työllisyysrahasto toteaa lisäksi, että Covid19-pandemian kestoon ja Suomen talouskehityksen näkymiin sisältyy edelleen runsaasti epävarmuutta ja arvioi, että edellä mainituilla tekijöillä voi olla vaikutuksia työllisyyskehitykseen.


Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 2020
Työllisyysrahasto
Tapio Oksanen
Johtaja, talous ja rahoitus

Lisätietoja:
Janne Metsämäki, toimitusjohtaja puh. 040 522 3614
Tapio Oksanen, talous- ja rahoitusjohtaja puh. 040 539 4651

Jakelu: 
NASDAQ OMX Helsinki
Tiedotusvälineet
www.tyollisyysrahasto.fi

Tietoja julkaisijasta Työllisyysrahasto

Työllisyysrahasto kerää työttömyysvakuutusmaksut, joilla rahoitetaan mm. työttömyysturvaa ja edistetään palkansaajien osaamisen kehittämistä aikuiskoulutusetuuksilla. Työllisyysrahasto on tärkeä osa suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää.

Liitteet

Kategoriat: Työllisyysrahasto