Vastuunrajoitus

Tällä verkkosivustolla annetut tiedot eivät ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa tällainen tarjous olisi vastoin lakia. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain (US Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä arvopapereita voida suoraan eikä välillisesti tarjota tai myydä Yhdysvalloissa taikka Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä määritellyille yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun.

Mitään tällä verkkosivustolla ei pidä tulkita kehotukseksi tai tarjoukseksi myydä tai ostaa Työllisyysrahaston liikkeeseen laskemia arvopapereita. Työllisyysrahasto antaa tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot vilpittömässä mielessä ja ainoastaan tiedoksi.

Siirry suoraan sisältöön.
Pörssitiedote

Työttömyyskassojen rahoitusosuudet vuodelle 2021 vahvistettu

PÖRSSITIEDOTE 16.12.2020 9.30

Pörssitiedote
Työllisyysrahasto
16.12.2020 Klo 9.30

Työllisyysrahasto sekä sosiaali- ja terveysministeriö ovat tehneet päätökset työttömyyskassojen rahoituksesta vuodelle 2021. 

Työllisyysrahasto julkaisi 27.8.2020 talousarvionsa vuodelle 2021, johon sisältyi määrärahoja työttömyyskassojen rahoitusta varten yhteensä 2 438 miljoonaa euroa. Työllisyysrahaston ja sosiaali- ja terveysministeriön marras-joulukuussa 2020 tekemien päätösten mukaan tämän ennakkorahoituksen yhteismäärä on 2 431 miljoonaa euroa.  

Päätettyjen rahoitusosuuksien määrä poikkeaa talousarvioon alun perin varatusta määrärahasta noin 7 miljoonalla eurolla, eli noin 0,3 %:lla rahoituksen kokonaismäärästä.

Työttömyyskassojen rahoitusosuuksien yhteismäärä vastaa noin 65 prosenttia Työllisyysrahaston menoista.

 

Helsingissä 16. päivänä joulukuuta 2020

Työllisyysrahasto

Tapio Oksanen

Johtaja, talous ja rahoitus

 

Lisätietoja:

Janne Metsämäki, toimitusjohtaja puh. 040 522 3614

Tapio Oksanen, talous- ja rahoitusjohtaja puh. 040 539 4651

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Tiedotusvälineet

www.tyollisyysrahasto.fi

Tietoja julkaisijasta Työllisyysrahasto

Työllisyysrahasto kerää työttömyysvakuutusmaksut, joilla rahoitetaan mm. työttömyysturvaa ja edistetään palkansaajien osaamisen kehittämistä aikuiskoulutusetuuksilla. Työllisyysrahasto on tärkeä osa suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää.

Liitteet

Kategoriat: Työllisyysrahasto