Vastuunrajoitus

Tällä verkkosivustolla annetut tiedot eivät ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa tällainen tarjous olisi vastoin lakia. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain (US Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä arvopapereita voida suoraan eikä välillisesti tarjota tai myydä Yhdysvalloissa taikka Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä määritellyille yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun.

Mitään tällä verkkosivustolla ei pidä tulkita kehotukseksi tai tarjoukseksi myydä tai ostaa Työllisyysrahaston liikkeeseen laskemia arvopapereita. Työllisyysrahasto antaa tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot vilpittömässä mielessä ja ainoastaan tiedoksi.

Siirry suoraan sisältöön.
Pörssitiedote

Työllisyysrahasto: Työllisyysrahaston vuosikertomus 2020 on julkaistu

PÖRSSITIEDOTE 23.3.2021 14.00

Työllisyysrahasto 
Pörssitiedote 
23.3.2021 klo 14.00 

Työllisyysrahaston vuosikertomus vuodelta 2020 on julkaistu 23.3.2021. Vuosikertomus sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin.  

Vuosikertomus on luettavissa Työllisyysrahaston verkkosivuilla sekä osoitteessa https://talous.tyollisyysrahasto.fi/  

Suomenkielinen vuosikertomus on lisäksi tämän tiedotteen liitteenä.  

Helsingissä 23. päivänä maaliskuuta 2021 

Työllisyysrahasto 

Tapio Oksanen 

johtaja, talous ja rahoitus 

Lisätietoja: 

Janne Metsämäki, toimitusjohtaja puh. 040 522 3614 

Tapio Oksanen, johtaja, talous ja rahoitus puh. 040 539 4651 

Jakelu: 

NASDAQ OMX Helsinki 

Tiedotusvälineet 

www.tyollisyysrahasto.fi  

Tietoja julkaisijasta Työllisyysrahasto

Työllisyysrahasto kerää työttömyysvakuutusmaksut, joilla rahoitetaan mm. työttömyysturvaa ja edistetään palkansaajien osaamisen kehittämistä aikuiskoulutusetuuksilla. Työllisyysrahasto on tärkeä osa suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää.

Liitteet

Kategoriat: Työllisyysrahasto