Vastuunrajoitus

Tällä verkkosivustolla annetut tiedot eivät ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa tällainen tarjous olisi vastoin lakia. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain (US Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä arvopapereita voida suoraan eikä välillisesti tarjota tai myydä Yhdysvalloissa taikka Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä määritellyille yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun.

Mitään tällä verkkosivustolla ei pidä tulkita kehotukseksi tai tarjoukseksi myydä tai ostaa Työllisyysrahaston liikkeeseen laskemia arvopapereita. Työllisyysrahasto antaa tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot vilpittömässä mielessä ja ainoastaan tiedoksi.

Siirry suoraan sisältöön.
Pörssitiedote

Työllisyysrahasto käynnistää yhteistoimintaneuvottelut organisaatiorakenteen ja johtamisjärjestelmän uudistamiseksi

PÖRSSITIEDOTE 24.3.2021 11.00

Työllisyysrahasto 
Pörssitiedote 
24.3.2021 klo 11.00 

 
Työllisyysrahasto käynnistää yhteistoimintaneuvottelut organisaatiorakenteen ja johtamisjärjestelmän uudistamiseksi. Tavoitteena on aikaansaada organisaatio ja johtamismalli, joka vastaa paremmin Työllisyysrahaston strategisia tavoitteita.  
 
Palvelualueiden toimintoja uudistamalla ja johtamisjärjestelmän uudistamisella voitaisiin entistä paremmin vastata Työllisyysrahaston verkoston ja yhteiskunnan Työllisyysrahaston toiminnalle asettamiin odotuksiin. Lisäksi tavoitteena on sujuvoittaa työtä palvelualueiden vastuisiin tehtävillä muutoksilla. 

Työllisyysrahastolla on 172 työntekijää. Neuvottelujen piirissä on 38 henkilöä. Alustavan arvion mukaan suunnitelmat voisivat johtaa toteutuessaan työsuhteen ehtojen olennaisiin muutoksiin ja/tai tehtävien lakkaamiseen enintään 14 henkilön osalta. Suunnitelmien mukaan uudessa organisaatiossa syntyy uusia tehtäviä. Työllisyysrahaston tavoitteena on löytää mahdollisimman monelle tehtävä uudessa organisaatiossa. 

Helsingissä 23. päivänä maaliskuuta 2021

Työllisyysrahasto  

Tapio Oksanen 
johtaja, talous ja rahoitus  

 
Lisätietoja: 
Janne Metsämäki
toimitusjohtaja
040 522 3614  

Tapio Oksanen
johtaja, talous ja rahoitus
040 539 4651  

 
Jakelu: 
NASDAQ OMX Helsinki 
Tiedotusvälineet 
www.tyollisyysrahasto.fi 

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta Työllisyysrahasto

Työllisyysrahasto kerää työttömyysvakuutusmaksut, joilla rahoitetaan mm. työttömyysturvaa ja edistetään palkansaajien osaamisen kehittämistä aikuiskoulutusetuuksilla. Työllisyysrahasto on tärkeä osa suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää.

Liitteet

Kategoriat: Työllisyysrahasto