Vastuunrajoitus

Tällä verkkosivustolla annetut tiedot eivät ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa tällainen tarjous olisi vastoin lakia. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain (US Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä arvopapereita voida suoraan eikä välillisesti tarjota tai myydä Yhdysvalloissa taikka Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä määritellyille yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun.

Mitään tällä verkkosivustolla ei pidä tulkita kehotukseksi tai tarjoukseksi myydä tai ostaa Työllisyysrahaston liikkeeseen laskemia arvopapereita. Työllisyysrahasto antaa tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot vilpittömässä mielessä ja ainoastaan tiedoksi.

Siirry suoraan sisältöön.
Pörssitiedote

Työllisyysrahasto on antanut STM:lle arvion työttömyysvakuutusmaksujen tasosta vuodelle 2022

PÖRSSITIEDOTE 30.4.2021 10.00

Työllisyysrahasto
Pörssitiedote
30.4.2021 klo 10.00

Työllisyysrahasto on esittänyt sosiaali- ja terveysministeriölle arvion, että työnantajan ja työntekijän työttömyysvakuutusmaksujen yhteismäärää olisi tarpeen korottaa 0,00-0,50 prosenttiyksiköllä vuodelle 2022.

Kokonaismaksutasoa nostettiin noin 0,3 prosenttiyksikköä vuodelle 2021 ja se on nykyisellään noin 2,8 %.

Työllisyysrahaston tulee toimittaa arvio seuraavan vuoden ansioturvamenoista, valtion rahoitusosuuden määrästä sekä maksuprosenteista sosiaali- ja terveysministeriölle vuosittain. Työllisyysrahasto antoi rahaston hallituksen hyväksymän arvion sosiaali- ja terveysministeriölle 29.4.2021.

Maksuarvio on tässä vaiheessa alustava. Lopullinen maksuesitys tehdään elokuussa ja tällöin päätöksenteossa on käytettävissä laajemmin tietoa rahaston tulojen ja menojen kehittymisestä sekä taloussuhdanteesta laajemmin. Työllisyysrahaston hallintoneuvosto hyväksyy lopullisen esityksen vuoden 2022 maksuprosenteista kokouksessaan 26.8.2021.

Työllisyysrahasto arvioi perusennusteessaan, että vuonna 2021 Suomen talous kasvaa kohtuullisesti ja työttömyys on lähellä edellisen vuoden tasoa. Lomautusten määrät ovat alkuvuodesta vielä melko suuria, mutta niiden määrä vähenee tasaisesti sitä mukaa kun koronarajoituksia päästään purkamaan ja taloudellinen aktiviteetti normalisoituu.

Lähivuosien talouskehityksen arviointi on maksuarviota laadittaessa erittäin haastavaa siitä syystä, että talouden suuntaa on koronakriisin oloissa lähes mahdotonta arvioida tarkemmin. Tällöin Työllisyysrahasto on päätynyt tekemään laskelmia skenaarioiden pohjalta. Laaditut skenaariot osoittavat, että rahaston tulos on merkittävästi alijäämäinen vuonna 2021 ja että alijäämää syntyy hyvin todennäköisesti myös vuonna 2022 ilman maksujen korotuksia. Näin ollen maksuja olisi tarpeen korottaa rahaston talouden vakauttamiseksi, maksuvalmiuden turvaamiseksi ja tasaisen maksukehityksen turvaamiseksi. Mahdolliset muutokset Suomen koronatilanteessa tai maailmanlaajuisessa pandemiassa voivat vaikuttaa arvioon tulevasta talouskehityksestä.

Työllisyysrahaston nettovarallisuus (suhdannepuskuri) oli vuoden 2020 lopussa 1 045 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 aikana nettovarallisuus supistuu merkittävästi. Nettovarallisuuden arvioidaan supistuvan noin 600 miljoonalla eurolla vuonna 2021.

 

Helsingissä 30. päivänä huhtikuuta 2021

Työllisyysrahasto 
Tapio Oksanen
johtaja, talous ja rahoitus 

 

Lisätietoja:
Janne Metsämäki
toimitusjohtaja
040 522 3614

Tapio Oksanen
johtaja, talous ja rahoitus
040 539 4651 

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Tiedotusvälineet
www.tyollisyysrahasto.fi

Tietoja julkaisijasta Työllisyysrahasto

Työllisyysrahasto kerää työttömyysvakuutusmaksut, joilla rahoitetaan mm. työttömyysturvaa ja edistetään palkansaajien osaamisen kehittämistä aikuiskoulutusetuuksilla. Työllisyysrahasto on tärkeä osa suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää.

Liitteet

Kategoriat: Työllisyysrahasto