Vastuunrajoitus

Tällä verkkosivustolla annetut tiedot eivät ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa tällainen tarjous olisi vastoin lakia. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain (US Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä arvopapereita voida suoraan eikä välillisesti tarjota tai myydä Yhdysvalloissa taikka Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä määritellyille yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun.

Mitään tällä verkkosivustolla ei pidä tulkita kehotukseksi tai tarjoukseksi myydä tai ostaa Työllisyysrahaston liikkeeseen laskemia arvopapereita. Työllisyysrahasto antaa tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot vilpittömässä mielessä ja ainoastaan tiedoksi.

Siirry suoraan sisältöön.
Pörssitiedote

Työllisyysrahaston yt-neuvottelut ovat päättyneet

PÖRSSITIEDOTE 26.5.2021 14.00

Työllisyysrahasto
Pörssitiedote
26.5.2021 klo 14.00

Työllisyysrahaston organisaatiorakenteen ja johtamisjärjestelmän uudistamiseksi aloitetut yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen tavoitteena on ollut saada aikaan organisaatio ja johtamismalli, jotka vastaavat paremmin Työllisyysrahaston strategisia tavoitteita. Neuvottelut alkoivat 24. maaliskuuta 2021.

Työllisyysrahaston hallitus päätti 25.5.2021 organisaation ja johtamisjärjestelmän uudistamisesta sekä rahaston johtoryhmän kokoonpanosta. Hallitus nimitti uuden Teknologia ja kehittäminen -palvelualueen johtajaksi Virpi Halmeen. Johtoryhmän jäseniä ovat Halmeen lisäksi toimitusjohtaja Janne Metsämäki, taloudesta ja rahoituksesta vastaava johtaja Tapio Oksanen sekä HR- ja viestintäasioista vastaava johtaja Katja Knaapila. Johtoryhmään kuuluu myös Asiakkuuksista vastaava johtaja. Tämän tehtävän rekrytointi on käynnistetty.

Neuvottelujen alkaessa arvioitiin, että neuvottelujen seurauksena työsuhteen ehtojen olennaiset muutokset ja/tai tehtävien lakkaamiset koskettavat enintään 14 henkilöä vuoden 2021 aikana. Työllisyysrahaston tavoitteena on löytää mahdollisimman monelle henkilölle tehtävä uudessa organisaatiossa, mikä pienentäisi mahdollisten irtisanomisten vähennystarvetta arviolta 10 hengellä. Työllisyysrahastossa palveluksessa on 172 työntekijää, joista neuvottelujen piiriin kuului 38 henkilöä.

Työllisyysrahaston uuden organisaation rakentaminen jatkuu ja lopulliset henkilöstövaikutukset yt-neuvotteluiden jälkeen selviävät sen jälkeen, kun uuden organisaation mukaiset tehtävät on täytetty.

 

Helsingissä 26. päivänä toukokuuta 2021
Työllisyysrahasto 

Tapio Oksanen

johtaja, talous ja rahoitus 

 

Lisätietoja:

Janne Metsämäki

toimitusjohtaja

040 522 3614 

Tapio Oksanen

johtaja, talous ja rahoitus

040 539 4651 

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Tiedotusvälineet

www.tyollisyysrahasto.fi

Tietoja julkaisijasta Työllisyysrahasto

Työllisyysrahasto kerää työttömyysvakuutusmaksut, joilla rahoitetaan mm. työttömyysturvaa ja edistetään palkansaajien osaamisen kehittämistä aikuiskoulutusetuuksilla. Työllisyysrahasto on tärkeä osa suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää.

Liitteet

Kategoriat: Työllisyysrahasto