Vastuunrajoitus

Tällä verkkosivustolla annetut tiedot eivät ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa tällainen tarjous olisi vastoin lakia. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain (US Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä arvopapereita voida suoraan eikä välillisesti tarjota tai myydä Yhdysvalloissa taikka Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä määritellyille yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun.

Mitään tällä verkkosivustolla ei pidä tulkita kehotukseksi tai tarjoukseksi myydä tai ostaa Työllisyysrahaston liikkeeseen laskemia arvopapereita. Työllisyysrahasto antaa tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot vilpittömässä mielessä ja ainoastaan tiedoksi.

Siirry suoraan sisältöön.
Pörssitiedote

Työllisyysrahaston julkaisukalenteri vuonna 2022

PÖRSSITIEDOTE 13.12.2021 15.00

Pörssitiedote
Työllisyysrahasto
13.12.2021 Klo 15:00


Työllisyysrahasto julkaisee tietoja tuloksestaan ja talouden kehityksestä seuraavan aikataulun mukaisesti vuonna 2022: 

  • viikko 8: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2021

  • viikko 13: Vuosikertomus 2021 (hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös, palkitsemisraportti sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä)

  • viikko 34: Puolivuosikatsaus tammi - kesäkuu 2022

  • viikko 34: Talousarvio ja esitys työttömyysvakuutusmaksujen määristä vuodelle 2023

 

Helsingissä 13. päivänä joulukuuta 2021 

Työllisyysrahasto 

Tapio Oksanen 

Johtaja, talous ja rahoitus 

Lisätietoja: 

Janne Metsämäki, toimitusjohtaja, 040 522 3614 

Tapio Oksanen, talous- ja rahoitusjohtaja, 040 539 4651 

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki 

Tiedotusvälineet 

www.tyollisyysrahasto.fi 

Tietoja julkaisijasta Työllisyysrahasto

Työllisyysrahasto kerää työttömyysvakuutusmaksut, joilla rahoitetaan mm. työttömyysturvaa ja edistetään palkansaajien osaamisen kehittämistä aikuiskoulutusetuuksilla. Työllisyysrahasto on tärkeä osa suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää.

Liitteet

Kategoriat: Työllisyysrahasto