Vastuunrajoitus

Tällä verkkosivustolla annetut tiedot eivät ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa tällainen tarjous olisi vastoin lakia. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain (US Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä arvopapereita voida suoraan eikä välillisesti tarjota tai myydä Yhdysvalloissa taikka Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä määritellyille yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun.

Mitään tällä verkkosivustolla ei pidä tulkita kehotukseksi tai tarjoukseksi myydä tai ostaa Työllisyysrahaston liikkeeseen laskemia arvopapereita. Työllisyysrahasto antaa tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot vilpittömässä mielessä ja ainoastaan tiedoksi.

Siirry suoraan sisältöön.
Pörssitiedote

Vuoden 2022 työttömyysvakuutusmaksut on vahvistettu

PÖRSSITIEDOTE 16.12.2021 15.00

Pörssitiedote 
Työllisyysrahasto 
16.12.2021 Klo 15.00

Tasavallan presidentti on vahvistanut lain ensi vuoden työttömyysvakuutusmaksuista 16.12.2021. Vahvistetun lain mukaan työttömyysvakuutusmaksujen yhteismäärää korotetaan yhteensä 0,20 prosenttiyksiköllä. Työnantajan keskimääräinen maksu nousee 0,10 prosenttiyksikköä ja palkansaajien maksu nousee 0,10 prosenttiyksikköä.  

Maksuprosentit ovat vuonna 2022 seuraavat: 

  • Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 1,50 prosenttia palkasta. 
  • Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,50 prosenttia palkasta, jos palkkasumma on korkeintaan 2 197 500 euroa. Sen ylittävältä osalta työttömyysvakuutusmaksu on 2,05 prosenttia palkasta. 
  • Yrityksen osaomistajan maksama palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,74 prosenttia palkasta. Osaomistajasta maksettava työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,50 prosenttia palkasta. 
  • Valtion liikelaitoksen työttömyysvakuutusmaksu on 0,50 prosenttia liiketoiminnasta maksettujen palkkojen määrästä, jos palkkasumma on korkeintaan 2 197 500 euroa. Sen ylittävältä osalta työttömyysvakuutusmaksu on 1,18 prosenttia palkasta. 
  • Yliopistojen työttömyysvakuutusmaksu on 0,50 prosenttia palkasta, jos palkkasumma on korkeintaan 2 197 500 euroa. Sen ylittävältä osalta työttömyysvakuutusmaksu on 1,49 prosenttia palkasta. 

Vahvistetut työttömyysvakuutusmaksut ovat Työllisyysrahaston elokuussa 2021 tekemän esityksen mukaiset. Maksuja korotetaan kasvaneiden työttömyysmenojen rahoittamiseksi. 

 

Helsingissä 16. päivänä joulukuuta 2021 

Työllisyysrahasto 

Tapio Oksanen 

Johtaja, talous ja rahoitus 

 

Lisätietoja: 

Janne Metsämäki, toimitusjohtaja, 040 522 3614 

Tapio Oksanen, talous- ja rahoitusjohtaja, 040 539 4651 
 

Jakelu: 

NASDAQ OMX Helsinki 
Tiedotusvälineet 
www.tyollisyysrahasto.fi  

Tietoja julkaisijasta Työllisyysrahasto

Työllisyysrahasto kerää työttömyysvakuutusmaksut, joilla rahoitetaan mm. työttömyysturvaa ja edistetään palkansaajien osaamisen kehittämistä aikuiskoulutusetuuksilla. Työllisyysrahasto on tärkeä osa suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää.

Liitteet

Kategoriat: Työllisyysrahasto