Vastuunrajoitus

Tällä verkkosivustolla annetut tiedot eivät ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa tällainen tarjous olisi vastoin lakia. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain (US Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä arvopapereita voida suoraan eikä välillisesti tarjota tai myydä Yhdysvalloissa taikka Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä määritellyille yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun.

Mitään tällä verkkosivustolla ei pidä tulkita kehotukseksi tai tarjoukseksi myydä tai ostaa Työllisyysrahaston liikkeeseen laskemia arvopapereita. Työllisyysrahasto antaa tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot vilpittömässä mielessä ja ainoastaan tiedoksi.

Siirry suoraan sisältöön.
Pörssitiedote

Työllisyysrahasto on jälleenrahoittanut valmiusluottolimiitit

PÖRSSITIEDOTE 11.3.2022 16.05

Pörssitiedote
Työllisyysrahasto
11.3.2022 klo 16.05

Työllisyysrahasto on jälleenrahoittanut voimassa olevat valmiusluottolimiitit (RCF).

Rahasto on 11.3.2022 sopinut yhteismäärältään 600 miljoonan euron luottolimiiteistä. Niiden puitteissa voidaan nostaa lainaa 600 miljoonaan euroon asti. Sopimukset ovat seuraavien pankkien kanssa:

  • Nordea Bank Oyj
  • Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
  • Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen Sivukonttoritoiminto
  • Swedbank AB (julk)

Valmiusluottolimiittien voimassaoloaika on viisi vuotta ja niihin liittyy yhden vuoden jatko-optio, jonka käyttäminen edellyttää kuitenkin pankkien myötävaikutusta.

Työllisyysrahastolla on lain mukaan mahdollisuus ottaa lainaa. Nyt sovittuja valmiusluottolimiittejä voidaan käyttää tarvittaessa rahaston lakisääteisten menojen rahoittamiseen. Työllisyysrahastolla on ollut valmiusluottolimiitit määrältään 800 miljoonaa euroa ja nämä limiitit peruutettiin uusista limiiteistä sovittaessa.

 

Helsingissä 11. päivänä maaliskuuta 2022 

Työllisyysrahasto 

Tapio Oksanen 

johtaja, talous ja rahoitus 


Lisätietoja: 

Janne Metsämäki, toimitusjohtaja, 040 522 3614 

Tapio Oksanen, johtaja, talous ja rahoitus, 040 539 4651 

Jakelu: 

NASDAQ OMX Helsinki 

Tiedotusvälineet 

www.tyollisyysrahasto.fi

Tietoja julkaisijasta Työllisyysrahasto

Työllisyysrahasto kerää työttömyysvakuutusmaksut, joilla rahoitetaan mm. työttömyysturvaa ja edistetään palkansaajien osaamisen kehittämistä aikuiskoulutusetuuksilla. Työllisyysrahasto on tärkeä osa suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää.

Liitteet

Kategoriat: Työllisyysrahasto