Vastuunrajoitus

Tällä verkkosivustolla annetut tiedot eivät ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa tällainen tarjous olisi vastoin lakia. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain (US Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä arvopapereita voida suoraan eikä välillisesti tarjota tai myydä Yhdysvalloissa taikka Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä määritellyille yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun.

Mitään tällä verkkosivustolla ei pidä tulkita kehotukseksi tai tarjoukseksi myydä tai ostaa Työllisyysrahaston liikkeeseen laskemia arvopapereita. Työllisyysrahasto antaa tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot vilpittömässä mielessä ja ainoastaan tiedoksi.

Siirry suoraan sisältöön.
Pörssitiedote

Työllisyysrahasto heikentää arviota vuoden 2022 tuloksesta

PÖRSSITIEDOTE 22.3.2022 11.00

Pörssitiedote, sisäpiiritieto 
Työllisyysrahasto   
22.3.2022 Klo 11.00

Työllisyysrahasto heikentää arviota vuoden 2022 tuloksesta. 

Työllisyysrahasto julkaisi 22.2. tilinpäätöstiedotteen, jossa arvioitiin, että vuoden 2022 tulos muodostuisi lievästi ylijäämäiseksi. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on muuttanut rahaston arviota talouden ja työllisyyden kehityksestä heikompaan suuntaan vuoden 2022 osalta. 

Olemme selvittäneet pankkien ja ennustelaitosten päivitettyjä arvioita Suomen talouden kehityksestä ja laatineet Työllisyysrahaston arviot työttömyyden ja palkkasumman kehityksestä vuonna 2022. Nostamme työttömyysasteen arviota noin puolella prosenttiyksiköllä suhteessa talousarviossa esitettyyn työttömyysasteeseen. Arvioimme nyt, että työttömyysaste olisi 7,3 prosenttia vuonna 2022.  

Palkkasumman kasvuksi arvioimme nyt hiukan yli 2 prosenttia, kun talousarviossa oli varauduttu noin prosenttiyksikköä suurempaan kasvuun kansantalouden palkkasummassa. 

Edellä todetut muutokset työttömyyden ja palkkasumman määristä ovat johtamassa siihen, että Työllisyysrahaston tulos, eli nettovarallisuuden muutos olisi vuonna 2022 alijäämäinen. Arvio alijäämän suuruudesta on tällä hetkellä noin 200 miljoonaa euroa. 

 

Helsingissä 22. päivänä maaliskuuta 2022  

Työllisyysrahasto  

Tapio Oksanen  

johtaja, talous ja rahoitus  

 
Lisätietoja:  

Janne Metsämäki, toimitusjohtaja, 040 522 3614  

Tapio Oksanen, johtaja, talous ja rahoitus, 040 539 4651  

 

Jakelu:  

NASDAQ OMX Helsinki  

Tiedotusvälineet  

www.tyollisyysrahasto.fi  

Tietoja julkaisijasta Työllisyysrahasto

Työllisyysrahasto kerää työttömyysvakuutusmaksut, joilla rahoitetaan mm. työttömyysturvaa ja edistetään palkansaajien osaamisen kehittämistä aikuiskoulutusetuuksilla. Työllisyysrahasto on tärkeä osa suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää.

Liitteet

Kategoriat: Työllisyysrahasto