Vastuunrajoitus

Tällä verkkosivustolla annetut tiedot eivät ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa tällainen tarjous olisi vastoin lakia. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain (US Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä arvopapereita voida suoraan eikä välillisesti tarjota tai myydä Yhdysvalloissa taikka Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä määritellyille yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun.

Mitään tällä verkkosivustolla ei pidä tulkita kehotukseksi tai tarjoukseksi myydä tai ostaa Työllisyysrahaston liikkeeseen laskemia arvopapereita. Työllisyysrahasto antaa tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot vilpittömässä mielessä ja ainoastaan tiedoksi.

Siirry suoraan sisältöön.
Pörssitiedote

Työllisyysrahasto: Työllisyysrahaston vuosikertomus 2021 on julkaistu

PÖRSSITIEDOTE 29.3.2022 10.00

Työllisyysrahasto  
Pörssitiedote  
29.3.2022 klo 10.00 

Työllisyysrahaston vuosikertomus vuodelta 2021 on julkaistu 29.3.2022. Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen kokonaisuudessaan, palkitsemisraportin sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.  

Vuosikertomus on julkaistu myös European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisesti XHTML-tiedostona. 

Vuosikertomus on luettavissa Työllisyysrahaston verkkosivuilla sekä osoitteessa https://talous.tyollisyysrahasto.fi  

Suomenkielinen vuosikertomus on lisäksi tämän tiedotteen liitteenä.  

 

Helsingissä 29. päivänä maaliskuuta 2022 

Työllisyysrahasto  

Tapio Oksanen  

johtaja, talous ja rahoitus  

 

Lisätietoja:  

Janne Metsämäki, toimitusjohtaja, 040 522 3614  

Tapio Oksanen, johtaja, talous ja rahoitus, 040 539 4651  

Jakelu:  

NASDAQ OMX Helsinki  

Tiedotusvälineet  

www.tyollisyysrahasto.fi   

Tietoja julkaisijasta Työllisyysrahasto

Työllisyysrahasto kerää työttömyysvakuutusmaksut, joilla rahoitetaan mm. työttömyysturvaa ja edistetään palkansaajien osaamisen kehittämistä aikuiskoulutusetuuksilla. Työllisyysrahasto on tärkeä osa suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää.

Liitteet

Kategoriat: Työllisyysrahasto