Vastuunrajoitus

Tällä verkkosivustolla annetut tiedot eivät ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa tällainen tarjous olisi vastoin lakia. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain (US Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä arvopapereita voida suoraan eikä välillisesti tarjota tai myydä Yhdysvalloissa taikka Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä määritellyille yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun.

Mitään tällä verkkosivustolla ei pidä tulkita kehotukseksi tai tarjoukseksi myydä tai ostaa Työllisyysrahaston liikkeeseen laskemia arvopapereita. Työllisyysrahasto antaa tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot vilpittömässä mielessä ja ainoastaan tiedoksi.

Siirry suoraan sisältöön.
Pörssitiedote

Työllisyysrahasto on antanut STM:lle arvion työttömyysvakuutusmaksujen tasosta vuodelle 2023

PÖRSSITIEDOTE 29.4.2022 9.00

Työllisyysrahasto 
Pörssitiedote 
29.4.2022 klo 9.00 

Työllisyysrahasto on esittänyt sosiaali- ja terveysministeriölle arvion, että työnantajan ja työntekijän työttömyysvakuutusmaksujen yhteismäärää olisi tarpeen korottaa 0,00-0,50 prosenttiyksiköllä vuodelle 2023. 

Kokonaismaksutasoa nostettiin noin 0,2 prosenttiyksikköä vuodelle 2022 ja se on nykyisellään noin 3 %. 

Työllisyysrahaston tulee toimittaa arvio seuraavan vuoden ansioturvamenoista, valtion rahoitusosuuden määrästä sekä maksuprosenteista sosiaali- ja terveysministeriölle vuosittain. Työllisyysrahasto antoi rahaston hallituksen hyväksymän arvion sosiaali- ja terveysministeriölle 28.4.2022. 

Maksuarvio on tässä vaiheessa alustava. Lopullinen maksuesitys tehdään elokuussa ja tällöin päätöksenteossa on käytettävissä laajemmin tietoa rahaston tulojen ja menojen kehittymisestä sekä taloussuhdanteesta laajemmin. Työllisyysrahaston hallintoneuvosto hyväksyy lopullisen esityksen vuoden 2023 maksuprosenteista kokouksessaan 25.8.2022. 

Työllisyysrahasto arvioi perusennusteessaan, että vuonna 2022 Suomen talous kasvaa keskimääräistä hitaammin ja työttömyys on lievästi laskussa. Työllisyyden kasvu tasaantuu ja palkkasumman kasvu on arvion mukaan kohtuullisen hyvää kuluvana vuonna. 

Lähivuosien talouskehityksen arviointi on maksuarviota laadittaessa erittäin haastavaa erityisesti siitä syystä, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aiheuttamassa kohoavien raaka-ainehintojen lisäksi monenlaisia häiriöitä kansainvälisessä taloudessa ja Suomen päämarkkinoilla.  

Työllisyysrahasto on päätynyt tekemään laskelmia skenaarioiden pohjalta. Laaditut skenaariot osoittavat, että rahaston tulos on alijäämäinen vuonna 2022 ja että alijäämää syntyy hyvin todennäköisesti myös vuonna 2023 ilman maksujen korotuksia. Näin ollen maksuja olisi tarpeen korottaa rahaston talouden vakauttamiseksi, maksuvalmiuden turvaamiseksi ja tasaisen maksukehityksen turvaamiseksi. Mahdolliset muutokset Suomen koronatilanteessa tai maailmanlaajuisessa pandemiassa voivat myös vaikuttaa arvioon tulevasta talouskehityksestä.  

Työllisyysrahaston nettovarallisuus (suhdannepuskuri) oli vuoden 2021 lopussa 633 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 aikana nettovarallisuus supistuu jonkin verran ja sen määrän arvioidaan olevan noin 500 miljoonaa euroa vuoden 2022 lopussa.  

  

Helsingissä 29. päivänä huhtikuuta 2022 
 
Työllisyysrahasto  
Tapio Oksanen 
johtaja, talous ja rahoitus  

  

Lisätietoja: 
Janne Metsämäki 
toimitusjohtaja 
040 522 3614 

Tapio Oksanen 
johtaja, talous ja rahoitus 
040 539 4651  

Jakelu: 
NASDAQ OMX Helsinki 
Tiedotusvälineet 
www.tyollisyysrahasto.fi 

 

Tietoja julkaisijasta Työllisyysrahasto

Työllisyysrahasto kerää työttömyysvakuutusmaksut, joilla rahoitetaan mm. työttömyysturvaa ja edistetään palkansaajien osaamisen kehittämistä aikuiskoulutusetuuksilla. Työllisyysrahasto on tärkeä osa suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää.

Liitteet

Kategoriat: Työllisyysrahasto