Vastuunrajoitus

Tällä verkkosivustolla annetut tiedot eivät ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa tällainen tarjous olisi vastoin lakia. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain (US Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä arvopapereita voida suoraan eikä välillisesti tarjota tai myydä Yhdysvalloissa taikka Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä määritellyille yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun.

Mitään tällä verkkosivustolla ei pidä tulkita kehotukseksi tai tarjoukseksi myydä tai ostaa Työllisyysrahaston liikkeeseen laskemia arvopapereita. Työllisyysrahasto antaa tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot vilpittömässä mielessä ja ainoastaan tiedoksi.

Siirry suoraan sisältöön.
Pörssitiedote

Työllisyysrahasto parantaa arviotaan vuoden 2022 tuloksesta

PÖRSSITIEDOTE 29.7.2022 10.00

Pörssitiedote, sisäpiiritieto 
Työllisyysrahasto   
29.7.2022 Klo 10.00

Työllisyysrahasto parantaa arviotaan vuoden 2022 tuloksesta. 

Työllisyysrahasto julkaisi 22.3.2022 pörssitiedotteen, jossa arvioitiin, että vuoden 2022 tulos muodostuisi noin 200 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Perusteluna heikentyneelle tulosarviolle todettiin Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset talouteen ja työllisyyteen. 

Tuoreimmat arviot työllisyyden ja palkkasumman kehityksestä vuonna 2022 ovat parantuneet. Laskemme työttömyysasteen arviota noin puolella prosenttiyksiköllä suhteessa 22.3. esitettyyn työttömyysasteeseen. Arvioimme nyt, että työttömyysaste olisi 6,9 prosenttia vuonna 2022.  

Palkkasumman kasvuksi arvioimme nyt 4–5 prosenttia, kun aiemmin oli varauduttu noin pari prosenttiyksikköä pienempään kasvuun kansantalouden palkkasummassa. 

Edellä todetut muutokset työttömyyden ja palkkasumman määrissä ovat johtamassa siihen, että Työllisyysrahaston tulos eli nettovarallisuuden muutos olisi ylijäämäinen vuonna 2022. Arvio ylijäämän suuruudesta on tällä hetkellä noin 150 miljoonaa euroa. 

Työllisyysrahasto laatii talousarvion ja maksuesityksen vuodelle 2023 elokuun lopulla. Tällöin rahaston hallintoelimet tekevät sosiaali- ja terveysministeriölle esityksen vuoden 2023 työttömyysvakuutusmaksuista.  

 

Helsingissä 29. päivänä heinäkuuta 2022  

Työllisyysrahasto  

Tapio Oksanen  

johtaja, talous ja rahoitus  

 
Lisätietoja:  

Janne Metsämäki, toimitusjohtaja, 040 522 3614  

Tapio Oksanen, johtaja, talous ja rahoitus, 040 539 4651  

 

Jakelu:  

NASDAQ OMX Helsinki  

Tiedotusvälineet  

www.tyollisyysrahasto.fi  

Tietoja julkaisijasta Työllisyysrahasto

Työllisyysrahasto kerää työttömyysvakuutusmaksut, joilla rahoitetaan mm. työttömyysturvaa ja edistetään palkansaajien osaamisen kehittämistä aikuiskoulutusetuuksilla. Työllisyysrahasto on tärkeä osa suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää.

Liitteet

Kategoriat: Työllisyysrahasto