Vastuunrajoitus

Tällä verkkosivustolla annetut tiedot eivät ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa tällainen tarjous olisi vastoin lakia. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain (US Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä arvopapereita voida suoraan eikä välillisesti tarjota tai myydä Yhdysvalloissa taikka Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä määritellyille yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun.

Mitään tällä verkkosivustolla ei pidä tulkita kehotukseksi tai tarjoukseksi myydä tai ostaa Työllisyysrahaston liikkeeseen laskemia arvopapereita. Työllisyysrahasto antaa tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot vilpittömässä mielessä ja ainoastaan tiedoksi.

Siirry suoraan sisältöön.
Pörssitiedote

Työllisyysrahasto parantaa arviotaan koko vuoden 2022 tuloksesta

PÖRSSITIEDOTE 24.8.2022 10.30

Pörssitiedote, sisäpiiritieto 
Työllisyysrahasto 
24.8.2022 klo 10.30  

Työllisyysrahasto parantaa arviotaan vuoden 2022 tuloksesta. Työllisyyden parantuminen on jatkunut tasaisesti alkuvuoden aikana ja maksettujen työttömyyspäivärahojen määrä on vähentynyt vastaavasti. Puolivuosikatsauksessa todettu arvio nettovarallisuuden muutoksesta eli vuosituloksesta on parantunut edelleen, kun kaikki viimeisimmät tiedot rahaston tulojen ja menojen kehityksestä on huomioitu loppuvuoden arviossa. 

Uusi arvio koko vuoden tuloksesta osoittaa noin 433 miljoonan euron ylijäämää, kun vastaava arvio puolivuosikatsauksen laatimisen yhteydessä on ollut noin 150 miljoonaa euroa ylijäämää. Rahasto arvioi, että sen nettovarallisuuden määrä vuoden 2022 lopussa olisi noin 1 067 miljoonaa euroa. 

 
Helsingissä 24. päivänä elokuuta 2022 
Työllisyysrahasto 
Tapio Oksanen 
Johtaja, Talous ja rahoitus 

 
Lisätietoja: 
Työllisyysrahaston toimitusjohtaja Janne Metsämäki, 040 522 3614 
Työllisyysrahaston talous- ja rahoitusjohtaja Tapio Oksanen, 040 539 4651 
 

Jakelu: 
NASDAQ OMX Helsinki 
Media 
www.tyollisyysrahasto.fi 

Tietoja julkaisijasta Työllisyysrahasto

Työllisyysrahasto kerää työttömyysvakuutusmaksut, joilla rahoitetaan mm. työttömyysturvaa ja edistetään palkansaajien osaamisen kehittämistä aikuiskoulutusetuuksilla. Työllisyysrahasto on tärkeä osa suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää.

Liitteet

Kategoriat: Työllisyysrahasto