Vastuunrajoitus

Tällä verkkosivustolla annetut tiedot eivät ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa tällainen tarjous olisi vastoin lakia. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain (US Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä arvopapereita voida suoraan eikä välillisesti tarjota tai myydä Yhdysvalloissa taikka Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä määritellyille yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun.

Mitään tällä verkkosivustolla ei pidä tulkita kehotukseksi tai tarjoukseksi myydä tai ostaa Työllisyysrahaston liikkeeseen laskemia arvopapereita. Työllisyysrahasto antaa tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot vilpittömässä mielessä ja ainoastaan tiedoksi.

Siirry suoraan sisältöön.
Pörssitiedote

Työttömyysvakuutusmaksujen taso pysyy nykyisellään

PÖRSSITIEDOTE 25.8.2022 11.35

Pörssitiedote 
Työllisyysrahasto 
25.8.2022 klo 11.35

Työllisyysrahaston hallintoneuvosto on hyväksynyt rahaston talousarvion vuodelle 2023 ja päättänyt esittää sosiaali- ja terveysministeriölle työttömyysvakuutusmaksujen pitämistä nykytasolla vuonna 2023 kokouksessaan torstaina 25.8.2022.  

Työnantajan keskimääräinen maksu olisi 1,54 prosenttiyksikköä, jossa on huomioitu 1.1.2023 voimaan tulevan muutosturvan rahoitusta varten tehty erillinen 0,03 prosenttiyksikön maksujen korotus. Työntekijöiden maksu olisi 1,50 prosenttiyksikköä kuten vuonna 2022.  

Työnantajan alempi maksu olisi esityksen mukaan 0,52 prosenttia palkkasummasta (työnantajan maksama palkkasumma enintään noin 2,2 miljoonaa euroa vuodessa) ja ylempi maksu 2,06 prosenttia (palkkasumman 2,2 miljoonaa euroa ylittävältä osalta). 

Tilastokeskuksen mukaan suomalaisen palkansaajan säännöllisen työajan mediaaniansio yksityisellä sektorilla oli 3 524 euroa kuukaudessa vuonna 2021. Mediaaniansion verran ansaitseva työntekijä maksaisi työttömyysvakuutusmaksuja 634,32 euroa vuodessa (52,86 euroa kuukaudessa), mikä on saman verran kuin vuonna 2022.  

-Työttömyysvakuutusmaksuesitys perustuu talouden skenaarioanalyysiin, jossa on huomioitu eri vaihtoehtoja talouden ja työllisyyden kehitykselle. Talouden riskit painottuvat rahaston arvion mukaan heikkenevään suuntaan ja negatiiviset yllätykset ovat mahdollisia, kertoo Työllisyysrahaston talous- ja rahoitusjohtaja Tapio Oksanen

Työllisyysrahaston nettovarallisuus kasvussa 

Vuosina 2020 ja 2021 koronapandemian aiheuttamasta tilanteesta johtuvia, jyrkästi kasvaneita työttömyysturvamenoja rahoitettiin Työllisyysrahaston suhdannepuskurilla sekä maltillisilla työttömyysvakuutusmaksun korotuksilla. Lisäksi Työllisyysrahaston maksukyky turvattiin ottamalla lainaa ja laskemalla liikenteeseen joukkovelkakirjalainoja. 

Työllisyysrahaston suhdannepuskurissa oli nettovarallisuutta 633 miljoonaa euroa 31.12.2021, kun ennen koronapandemiaa vuoden 2019 lopussa puskurissa oli varoja 1 668 miljoonaa euroa. Viimeisimmän arvion mukaan suhdannepuskurissa on varoja 1 067 miljoonaa euroa vuoden 2022 lopussa.   

- Työttömyysvakuutusmaksujen nykytaso turvaa rahaston maksuvalmiuden ja etuuksien rahoituksen myös ensi vuonna ja samalla rahaston suhdannepuskuri vahvistuu. Työllisyysrahaston rahoittamat työttömyysturvamenot ovat laskeneet samalle tasolle kuin ennen koronapandemiaa. Viimeaikaiset muutokset sekä talousnäkymissä että työllisyyden kehityksessä ovat kuitenkin lisänneet epävarmuutta, kertoo Työllisyysrahaston toimitusjohtaja Janne Metsämäki

Eduskunta vahvistaa lopulliset työttömyysvakuutusmaksut syksyllä. Työttömyysvakuutusmaksujen taso säädetään vuosittain lailla. 

Määrät % 2022e Talousarvio 2023 Muutos
Työttömyysaste % 6,8 6,9

0,1

Palkkasumman muutos % 4,7 3,0 -1,7
Työttömyysvakuutusmaksuprosentti, työnantajat k.a. 1,51 1,54 0,03
Työttömyysvakuutusmaksuprosentti, työntekijät 1,50 1,50 0
Talouden avainluvut, miljoonaa euroa*
Työttömyysvakuutusmaksut​ 2 759 2 885 126
Muut tuotot** 728 770 43
Rahoitettavat menot ja etuudet -3 053 -3 275 222
Nettovarallisuuden muutos 433 380
Nettovarallisuus 1 067 1 447 380
Suhdannepuskurin enimmäismäärä 2 054 2180

* luvut vuodelta 2022 ovat arvioita ja tilintarkastamattomia​
** sosiaali- ja terveysministeriön tilitys​
Lähde: Työllisyysrahasto ja Tilastokeskus​

Helsingissä 25. päivänä elokuuta 2022 
Työllisyysrahasto 
Tapio Oksanen 
Johtaja, Talous ja rahoitus
 

Lisätietoja: 
Janne Metsämäki, toimitusjohtaja, 040 522 3614 
Tapio Oksanen, talous- ja rahoitusjohtaja, 040 539 4651 

 
Jakelu: 
NASDAQ OMX Helsinki 
Media 
www.tyollisyysrahasto.fi 

Tietoja julkaisijasta Työllisyysrahasto

Työllisyysrahasto kerää työttömyysvakuutusmaksut, joilla rahoitetaan mm. työttömyysturvaa ja edistetään palkansaajien osaamisen kehittämistä aikuiskoulutusetuuksilla. Työllisyysrahasto on tärkeä osa suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää.

Liitteet

Kategoriat: Työllisyysrahasto