Vastuunrajoitus

Tällä verkkosivustolla annetut tiedot eivät ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa tällainen tarjous olisi vastoin lakia. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain (US Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä arvopapereita voida suoraan eikä välillisesti tarjota tai myydä Yhdysvalloissa taikka Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä määritellyille yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun.

Mitään tällä verkkosivustolla ei pidä tulkita kehotukseksi tai tarjoukseksi myydä tai ostaa Työllisyysrahaston liikkeeseen laskemia arvopapereita. Työllisyysrahasto antaa tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot vilpittömässä mielessä ja ainoastaan tiedoksi.

Siirry suoraan sisältöön.
Pörssitiedote

S&P on vahvistanut Työllisyysrahaston luottoluokitukseksi AA+(vakaat näkymät)/A-1+

PÖRSSITIEDOTE 7.10.2022 15.30

Pörssitiedote    
Työllisyysrahasto    
7.10.2022 klo 15.30 

S&P Global Ratings on vahvistanut 7.10.2022 Työllisyysrahaston luottoluokitukseksi AA+(vakaat näkymät)/A-1+. 

S&P käsittelee Työllisyysrahaston luottoluokitusta yhdenmukaisesti Suomen valtion luottoluokituksen kanssa. S&P Global Ratings’n vahvistama luottoluokitus Suomen valtiolle on AA+(vakaat näkymät)/A-1+. 

Työllisyysrahasto laski 16.6.2020 liikkeeseen kaksi 600 miljoonan euron suuruista vakuudetonta joukkovelkakirjalainaa. S&P Global Ratings antoi tuolloin joukkovelkakirjalainoille luottoluokituksen AA+.  

  

Helsingissä 7. päivänä lokakuuta 2022  

Työllisyysrahasto  

Tapio Oksanen  

johtaja, talous ja rahoitus  

  

Lisätietoja:  

Janne Metsämäki, toimitusjohtaja, 040 522 3614  

Tapio Oksanen, johtaja, talous ja rahoitus, 040 539 4651  

 

Jakelu:  
NASDAQ OMX Helsinki  
Tiedotusvälineet  
www.tyollisyysrahasto.fi   

Tietoja julkaisijasta Työllisyysrahasto

Työllisyysrahasto kerää työttömyysvakuutusmaksut, joilla rahoitetaan mm. työttömyysturvaa ja edistetään palkansaajien osaamisen kehittämistä aikuiskoulutusetuuksilla. Työllisyysrahasto on tärkeä osa suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää.

Liitteet

Kategoriat: Työllisyysrahasto