Vastuunrajoitus

Tällä verkkosivustolla annetut tiedot eivät ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa tällainen tarjous olisi vastoin lakia. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain (US Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä arvopapereita voida suoraan eikä välillisesti tarjota tai myydä Yhdysvalloissa taikka Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä määritellyille yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun.

Mitään tällä verkkosivustolla ei pidä tulkita kehotukseksi tai tarjoukseksi myydä tai ostaa Työllisyysrahaston liikkeeseen laskemia arvopapereita. Työllisyysrahasto antaa tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot vilpittömässä mielessä ja ainoastaan tiedoksi.

Siirry suoraan sisältöön.
Pörssitiedote

Työllisyysrahaston taloudellinen raportointi vuonna 2023

PÖRSSITIEDOTE 28.11.2022 14.00

Pörssitiedote 
Työllisyysrahasto 
28.11.2022 Klo 14.00 

Työllisyysrahasto julkaisee tietoja tuloksestaan ja talouden kehityksestä seuraavan aikataulun mukaisesti vuonna 2023:  

  • 28.2.2023: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2022 

  • viikko 12: Vuosikertomus 2022 (hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös kokonaisuudessaan, palkitsemisraportti sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä) 

  • viikko 35: Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2023 

  • viikko 35: Talousarvio ja esitys työttömyysvakuutusmaksujen määristä vuodelle 2024 

 

Helsingissä 28. päivänä marraskuuta 2022 

Työllisyysrahasto  

Tapio Oksanen  

Johtaja, talous ja rahoitus  

 

Lisätietoja:  

Janne Metsämäki, toimitusjohtaja, 040 522 3614  

Tapio Oksanen, johtaja talous- ja rahoitus, 040 539 4651  

Jakelu: 

NASDAQ OMX Helsinki  

Tiedotusvälineet  

www.tyollisyysrahasto.fi  

Tietoja julkaisijasta Työllisyysrahasto

Työllisyysrahasto kerää työttömyysvakuutusmaksut, joilla rahoitetaan mm. työttömyysturvaa ja edistetään palkansaajien osaamisen kehittämistä aikuiskoulutusetuuksilla. Työllisyysrahasto on tärkeä osa suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää.

Liitteet

Kategoriat: Työllisyysrahasto