Vastuunrajoitus

Tällä verkkosivustolla annetut tiedot eivät ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa tällainen tarjous olisi vastoin lakia. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain (US Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä arvopapereita voida suoraan eikä välillisesti tarjota tai myydä Yhdysvalloissa taikka Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä määritellyille yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun.

Mitään tällä verkkosivustolla ei pidä tulkita kehotukseksi tai tarjoukseksi myydä tai ostaa Työllisyysrahaston liikkeeseen laskemia arvopapereita. Työllisyysrahasto antaa tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot vilpittömässä mielessä ja ainoastaan tiedoksi.

Siirry suoraan sisältöön.
Pörssitiedote

Työllisyysrahasto: Työllisyysrahaston vuosikertomus 2022 on julkaistu

PÖRSSITIEDOTE 21.3.2023 12.00

Työllisyysrahasto   
Pörssitiedote   
21.3.2023 klo 12.00 

Työllisyysrahaston vuosikertomus vuodelta 2022 on julkaistu 21.3.2023. Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen kokonaisuudessaan, palkitsemisraportin sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.   

Vuosikertomus on julkaistu myös European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisesti XHTML-tiedostona.  

Vuosikertomus on luettavissa Työllisyysrahaston verkkosivuilla sekä osoitteessa https://talous.tyollisyysrahasto.fi   

Suomenkielinen vuosikertomus on lisäksi tämän tiedotteen liitteenä.   

  

Helsingissä 21. päivänä maaliskuuta 2023  

Työllisyysrahasto   

Tapio Oksanen   

johtaja, talous ja rahoitus   

  

Lisätietoja:   

Janne Metsämäki, toimitusjohtaja, 040 522 3614   

Tapio Oksanen, johtaja, talous ja rahoitus, 040 539 4651   

Jakelu:   

NASDAQ OMX Helsinki   

Tiedotusvälineet   

www.tyollisyysrahasto.fi    

Tietoja julkaisijasta Työllisyysrahasto

Työllisyysrahasto kerää työttömyysvakuutusmaksut, joilla rahoitetaan mm. työttömyysturvaa ja edistetään palkansaajien osaamisen kehittämistä aikuiskoulutusetuuksilla. Työllisyysrahasto on tärkeä osa suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää.

Liitteet

Kategoriat: Työllisyysrahasto