Vastuunrajoitus

Tällä verkkosivustolla annetut tiedot eivät ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa tällainen tarjous olisi vastoin lakia. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain (US Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä arvopapereita voida suoraan eikä välillisesti tarjota tai myydä Yhdysvalloissa taikka Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä määritellyille yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun.

Mitään tällä verkkosivustolla ei pidä tulkita kehotukseksi tai tarjoukseksi myydä tai ostaa Työllisyysrahaston liikkeeseen laskemia arvopapereita. Työllisyysrahasto antaa tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot vilpittömässä mielessä ja ainoastaan tiedoksi.

Siirry suoraan sisältöön.
Pörssitiedote

Työllisyysrahasto on antanut STM:lle arvion työttömyysvakuutusmaksujen tasosta vuodelle 2024

PÖRSSITIEDOTE 28.4.2023 9.00

Työllisyysrahasto 
Pörssitiedote 
28.4.2023 klo 9.00 

Työllisyysrahasto on esittänyt sosiaali- ja terveysministeriölle arvion, että työnantajan ja työntekijän työttömyysvakuutusmaksujen yhteismäärää olisi mahdollisuus alentaa 0,00-0,50 prosenttiyksiköllä vuodelle 2024. 

Työttömyysvakuutusmaksujen yhteismäärä on nykyisellään noin 3,04 %. 

Työllisyysrahasto arvioi, että lähivuosien talouskehityksen arviointi on maksuarviota laadittaessa erittäin haastavaa koronakriisin, korkean inflaation ja Venäjän hyökkäyssodan vuoksi.  Työllisyysrahaston laatimat skenaariot osoittavat, että rahaston tulos on ylijäämäinen vuonna 2023 ja että tämä kehitys jatkuu perusennusteen ja valtiovarainministeriön talousennusteen mukaan vuonna 2024 ilman maksujen korotuksia.   

Työllisyysrahaston tämän hetken arvio on, että työttömyysvakuutusmaksujen yhteismäärän määrittelyssä on tarpeen huomioida nettovarallisuuden kasvu lähelle suhdannepuskurin lakisääteistä enimmäismäärää vuonna 2023. Mikäli rahaston talous kehittyisi perusennusteen osoittamalla tavalla, voitaisiin maksutasoa alentaa maltillisesti ensi vuodelle.  

Työllisyysrahaston nettovarallisuus (suhdannepuskuri) oli vuoden 2022 lopussa 1 258 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 aikana nettovarallisuus vahvistuu arvion mukaan noin 600 miljoonalla eurolla ja sen määrä olisi tällöin noin 1 800 miljoonaa euroa vuoden 2023 lopussa. Suhdannepuskurin lakisääteisen enimmäismäärän arvioidaan olevan tuolloin noin 2 000 miljoonaa euroa. 

Työllisyysrahaston tulee toimittaa arvio seuraavan vuoden ansioturvamenoista, valtion rahoitusosuuden määrästä sekä maksuprosenteista sosiaali- ja terveysministeriölle vuosittain.  

Maksuarvio on tässä vaiheessa alustava. Lopullinen maksuesitys vahvistetaan rahaston hallintoneuvoston kokouksessa 31.8.2023 ja tällöin päätöksenteossa on käytettävissä laajemmin tietoa rahaston tulojen ja menojen kehittymisestä sekä taloussuhdanteesta yleisesti. 

Helsingissä 28. päivänä huhtikuuta 2023 
 
Työllisyysrahasto  
Tapio Oksanen 
johtaja, talous ja rahoitus  

Lisätietoja: 
Janne Metsämäki 
toimitusjohtaja 
040 522 3614 

Tapio Oksanen 
johtaja, talous ja rahoitus 
040 539 4651  

Jakelu: 
NASDAQ OMX Helsinki 
Tiedotusvälineet 
www.tyollisyysrahasto.fi 

Tietoja julkaisijasta Työllisyysrahasto

Työllisyysrahasto kerää työttömyysvakuutusmaksut, joilla rahoitetaan mm. työttömyysturvaa ja edistetään palkansaajien osaamisen kehittämistä aikuiskoulutusetuuksilla. Työllisyysrahasto on tärkeä osa suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää.

Liitteet

Kategoriat: Työllisyysrahasto