Vastuunrajoitus

Tällä verkkosivustolla annetut tiedot eivät ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa tällainen tarjous olisi vastoin lakia. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain (US Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä arvopapereita voida suoraan eikä välillisesti tarjota tai myydä Yhdysvalloissa taikka Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä määritellyille yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun.

Mitään tällä verkkosivustolla ei pidä tulkita kehotukseksi tai tarjoukseksi myydä tai ostaa Työllisyysrahaston liikkeeseen laskemia arvopapereita. Työllisyysrahasto antaa tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot vilpittömässä mielessä ja ainoastaan tiedoksi.

Siirry suoraan sisältöön.
Pörssitiedote

Työllisyysrahaston hallitus esittää työttömyysvakuutusmaksujen merkittävää alentamista

PÖRSSITIEDOTE 29.8.2023 12.25

Pörssitiedote 
Työllisyysrahasto 
29.8.2023 klo 12.25

Työllisyysrahaston hallitus on päättänyt esittää rahaston hallintoneuvostolle työttömyysvakuutusmaksujen alentamista vuonna 2024 kokouksessaan 29.8.2023.   

Työnantajan keskimääräinen maksu olisi 0,82 prosenttia palkasta, joka on 0,72 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2023. Työnantajan keskimääräiseen maksuun sisältyy 0,03 prosenttiyksikön osuus, jolla rahoitetaan muutosturvaa. Työntekijöiden maksu olisi 0,79 prosenttia palkasta, joka on 0,71 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2023.  

Työnantajan alempi maksu olisi esityksen mukaan 0,27 prosenttia palkkasummasta (työnantajan maksama palkkasumma enintään noin 2,3 miljoonaa euroa vuodessa) ja ylempi maksu 1,09 prosenttia palkkasummasta (palkkasumman noin 2,3 miljoonaa euroa ylittävältä osalta).   

Tilastokeskuksen mukaan suomalaisen palkansaajan säännöllisen työajan mediaaniansio yksityisellä sektorilla oli 3 625 euroa kuukaudessa vuonna 2022. Mediaaniansion verran ansaitseva työntekijä maksaisi työttömyysvakuutusmaksuja 343,68  euroa vuodessa (28,64 euroa kuukaudessa) vuonna 2024, mikä on 308,88 euron verran vähemmän kuin vuonna 2023.  

Esitys työttömyysvakuutusmaksuista pohjautuu Työllisyysrahaston käyttämiin ennusteisiin, joiden pohjalta on laadittu myös rahaston talousarvio vuodelle 2024. Maksuennusteessa otetaan huomioon muun muassa rahoitettavien etuuksien määrä ja muut rahaston menot tulevana vuotena. 

- Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta työllisyys Suomessa on pysynyt edelleen hyvällä tasolla ja palkkasumma on kasvanut, mikä on lisännyt työttömyysvakuutusmaksujen tuottoa. Arvioimme Työllisyysrahaston tuloksen olevan selvästi ylijäämäinen tänä vuonna, minkä seurauksena nettovarallisuutemme, eli rahaston suhdannepuskuri, vahvistuu ja ylittänee lailla määritellyn enimmäismääränsä jo kuluvan vuoden aikana, Työllisyysrahaston toimitusjohtaja Janne Metsämäki kertoo. 

- Nämä tekijät yhdessä, näkymät taloudesta ja työllisyydestä, suhdannepuskurin lähestyminen enimmäismääräänsä sekä hallitusohjelman kirjausten arvioitu menoja alentava vaikutus, vaikuttivat arvioomme työttömyysvakuutusmaksujen merkittävän alentamisen mahdollisuudesta, Työllisyysrahaston talous- ja rahoitusjohtaja Karo Nukarinen jatkaa. 

Suhdannepuskurissa oleva nettovarallisuuden määrä oli 1 575 miljoonaa euroa 30.6.2023 (1 258 milj. euroa 31.12.2022). Arvioimme, että nettovarallisuuden määrä on vuoden 2023 lopussa noin 2 040 miljoonaa euroa positiivinen, mikä ylittää lailla määritellyn enimmäismäärän. Lain mukaan suhdannepuskuri voi työttömyysvakuutusmaksutasosta päätettäessä ennusteen mukaan ylittää varojen enimmäismäärän kahtena vuonna kolmen vuoden tarkasteluaikana tasaisen maksukehityksen turvaamiseksi. 

Työllisyysrahaston hallintoneuvosto tekee lopullisen päätöksen esityksestä työttömyysvakuutusmaksujen tasosta sosiaali- ja terveysministeriölle torstaina 31.8. Eduskunta vahvistaa lopulliset työttömyysvakuutusmaksut syksyllä. Työttömyysvakuutusmaksujen taso säädetään vuosittain lailla. 

Helsingissä 29. päivänä elokuuta 2023 
Työllisyysrahasto  
Karo Nukarinen 
Johtaja, Talous ja rahoitus  

 

Lisätietoja: 
Työllisyysrahaston toimitusjohtaja Janne Metsämäki, 040 522 3614 
Työllisyysrahaston hallituksen puheenjohtaja Vesa Rantahalvari, 040 544 4609  (maksujen taso)   

Jakelu: 
NASDAQ OMX Helsinki 
Media 
www.tyollisyysrahasto.fi 

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta Työllisyysrahasto

Työllisyysrahasto kerää työttömyysvakuutusmaksut, joilla rahoitetaan mm. työttömyysturvaa ja edistetään palkansaajien osaamisen kehittämistä aikuiskoulutusetuuksilla. Työllisyysrahasto on tärkeä osa suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää.

Liitteet

Kategoriat: Työllisyysrahasto