Vastuunrajoitus

Tällä verkkosivustolla annetut tiedot eivät ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa tällainen tarjous olisi vastoin lakia. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain (US Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä arvopapereita voida suoraan eikä välillisesti tarjota tai myydä Yhdysvalloissa taikka Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä määritellyille yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun.

Mitään tällä verkkosivustolla ei pidä tulkita kehotukseksi tai tarjoukseksi myydä tai ostaa Työllisyysrahaston liikkeeseen laskemia arvopapereita. Työllisyysrahasto antaa tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot vilpittömässä mielessä ja ainoastaan tiedoksi.

Siirry suoraan sisältöön.
Pörssitiedote

Työttömyysvakuutusmaksujen taso alenee merkittävästi

PÖRSSITIEDOTE 31.8.2023 11.35

Pörssitiedote  
Työllisyysrahasto  
31.8.2023 klo 11.35

Työllisyysrahaston hallintoneuvosto on hyväksynyt rahaston talousarvion vuodelle 2024 ja päättänyt esittää sosiaali- ja terveysministeriölle työttömyysvakuutusmaksujen merkittävää alentamista vuodelle 2024 kokouksessaan torstaina 31.8.2023.   

Työnantajan keskimääräinen maksu olisi 0,82 prosenttia palkasta, joka on 0,72 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2023. Työnantajan keskimääräiseen maksuun sisältyy 0,03 prosenttiyksikön osuus, jolla rahoitetaan muutosturvaa. Työntekijöiden maksu olisi 0,79 prosenttia palkasta, joka on 0,71 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2023.   

Työnantajan alempi maksu olisi esityksen mukaan 0,27 prosenttia palkkasummasta (työnantajan maksama palkkasumma enintään noin 2,3 miljoonaa euroa vuodessa) ja ylempi maksu 1,09 prosenttia palkkasummasta (palkkasumman noin 2,3 miljoonaa euroa ylittävältä osalta).    

Tilastokeskuksen mukaan suomalaisen palkansaajan säännöllisen työajan mediaaniansio yksityisellä sektorilla oli 3 625 euroa kuukaudessa vuonna 2022. Mediaaniansion verran ansaitseva työntekijä maksaisi työttömyysvakuutusmaksuja 343,68 euroa vuodessa (28,64 euroa kuukaudessa) vuonna 2024, mikä on 308,88 euron verran vähemmän kuin vuonna 2023.   

Työttömyysvakuutusmaksuesitys perustuu talouden ennusteisiin ja laskelmiin, joissa on huomioitu eri vaihtoehtoja talouden ja työllisyyden kehitykselle sekä arvioitu hallitusohjelman kirjausten vaikutuksia.

- Näkymät taloudesta ja työllisyydestä, suhdannepuskurin lähestyminen enimmäismääräänsä sekä hallitusohjelman kirjausten arvioitu menoja alentava vaikutus, vaikuttivat arvioomme työttömyysvakuutusmaksujen merkittävän alentamisen mahdollisuudesta, Työllisyysrahaston talous- ja rahoitusjohtaja Karo Nukarinen kertoo. 

Työllisyysrahaston talous vahva ja vakaa  

Vuosina 2020 ja 2021 koronapandemian aiheuttamasta tilanteesta johtuvia, jyrkästi kasvaneita työttömyysturvamenoja rahoitettiin Työllisyysrahaston suhdannepuskurilla sekä maltillisilla työttömyysvakuutusmaksun korotuksilla. Lisäksi Työllisyysrahaston maksukyky turvattiin ottamalla lainaa ja laskemalla liikenteeseen joukkovelkakirjalainoja.  

Vuosina 2022 ja 2023 Työllisyysrahaston suhdannepuskuriin on kertynyt tasaisesti varoja ja olemme maksaneet yhden 600 miljoonan euron arvoisen lainan pois. Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta työllisyys Suomessa on pysynyt edelleen hyvällä tasolla ja palkkasumma on kasvanut, mikä on lisännyt Työllisyysrahaston keräämien työttömyysvakuutusmaksujen tuottoa. Arvioimme Työllisyysrahaston tuloksen olevan selvästi ylijäämäinen vuonna 2023. Tämän vuoksi nettovarallisuutemme, eli rahaston suhdannepuskuri, vahvistuu ja ylittänee lailla määritellyn enimmäismääränsä jo kuluvan vuoden 2023 aikana. 

- Työttömyysvakuutusmaksujen alentamisesta huolimatta Työllisyysrahaston maksuvalmius ja etuuksien rahoitus on turvattu myös ensi vuonna. Suhdannepuskuri on viime vuosina osoittanut tarpeellisuutensa Työllisyysrahaston maksukyvyn turvaajana ja työttömyysvakuutusmaksutason vaihteluiden tasaajana. Suhdannepuskurin ollessa lähes enimmäismäärässä, rahasto on varautunut ja valmiina yllättäväänkin menojen kasvuun, sanoo Työllisyysrahaston toimitusjohtaja Janne Metsämäki.  

Eduskunta vahvistaa lopulliset työttömyysvakuutusmaksut syksyllä. Työttömyysvakuutusmaksujen taso säädetään vuosittain lailla.  

Määrät % 

2023e 

Talousarvio 2024 

Muutos 

Työttömyysaste % 

7,2 

7,1 

-0,1 

Palkkasumman muutos % 

5,6 

3,4 

-2,2 

Työttömyysvakuutusmaksu %, työnantajan k.a. 

1,54 

0,82 

-0,72 

Työttömyysvakuutusmaksu %, työntekijä  

1,50 

0,79 

-0,71 

Talouden avainluvut, miljoonaa euroa* 

 

 

 

Työttömyysvakuutusmaksut 

2 996 

1 624 

-1 372 

Muut tuotot** 

767 

683 

-83 

Rahoitettavat menot ja etuudet 

-2 980 

-2 646 

-334 

Nettovarallisuuden muutos 

782 

-338 

 - 1 121

Nettovarallisuus 

2 040 

1 701 

-338 

Suhdannepuskurin enimmäismäärä 

1 879 

1 703 

 -176

* luvut vuodelta 2023 ovat arvioita ja tilintarkastamattomia  
** sisältää sosiaali- ja terveysministeriön tilityksen 
Lähde: Työllisyysrahasto ja Tilastokeskus 

Helsingissä 31. päivänä elokuuta 2023  
Työllisyysrahasto 
Karo Nukarinen 
Johtaja, Talous ja rahoitus 

  

Lisätietoja: 
Janne Metsämäki, toimitusjohtaja, 040 522 3614  
Karo Nukarinen, talous- ja rahoitusjohtaja, 050 564 0920 

Jakelu: 
NASDAQ OMX Helsinki  
Media  
www.tyollisyysrahasto.fi 

Tietoja julkaisijasta Työllisyysrahasto

Työllisyysrahasto kerää työttömyysvakuutusmaksut, joilla rahoitetaan mm. työttömyysturvaa ja edistetään palkansaajien osaamisen kehittämistä aikuiskoulutusetuuksilla. Työllisyysrahasto on tärkeä osa suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää.

Liitteet

Kategoriat: Työllisyysrahasto