Vastuunrajoitus

Tällä verkkosivustolla annetut tiedot eivät ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa tällainen tarjous olisi vastoin lakia. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain (US Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä arvopapereita voida suoraan eikä välillisesti tarjota tai myydä Yhdysvalloissa taikka Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä määritellyille yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun.

Mitään tällä verkkosivustolla ei pidä tulkita kehotukseksi tai tarjoukseksi myydä tai ostaa Työllisyysrahaston liikkeeseen laskemia arvopapereita. Työllisyysrahasto antaa tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot vilpittömässä mielessä ja ainoastaan tiedoksi.

Siirry suoraan sisältöön.
Pörssitiedote

Työllisyysrahaston taloudellinen raportointi vuonna 2024

PÖRSSITIEDOTE 28.11.2023 12.30

Työllisyysrahasto julkaisee tietoja tuloksestaan ja talouden kehityksestä seuraavan aikataulun mukaisesti vuonna 2024:   

  • 27.2.: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2023  

  • 19.3.: Vuosikertomus 2023 (hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös kokonaisuudessaan, palkitsemisraportti sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä)  

  • 23.4.: Arvio sosiaali- ja terveysministeriölle työttömyysvakuutusmaksujen määristä vuodelle 2025 

  • 27.8.: Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2024  

  • 27.8.: Työllisyysrahaston hallituksen esitys hallintoneuvostolle työttömyysvakuutusmaksujen määristä vuodelle 2025 

  • 29.8.: Talousarvio ja Työllisyysrahaston hallintoneuvoston esitys sosiaali- ja terveysministeriölle työttömyysvakuutusmaksujen määristä vuodelle 2025  

 

Helsingissä 28. päivänä marraskuuta 2023   
Työllisyysrahasto  
Karo Nukarinen  
Johtaja, Talous ja rahoitus  

Lisätietoja:  
Janne Metsämäki, toimitusjohtaja, 040 522 3614   
Karo Nukarinen, talous- ja rahoitusjohtaja, 050 564 0920  

Jakelu:  
NASDAQ OMX Helsinki   
Media   
www.tyollisyysrahasto.fi  

Tietoja julkaisijasta Työllisyysrahasto

Työllisyysrahasto kerää työttömyysvakuutusmaksut, joilla rahoitetaan mm. työttömyysturvaa ja edistetään palkansaajien osaamisen kehittämistä aikuiskoulutusetuuksilla. Työllisyysrahasto on tärkeä osa suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää.

Liitteet

Kategoriat: Työllisyysrahasto