Vastuunrajoitus

Tällä verkkosivustolla annetut tiedot eivät ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa tällainen tarjous olisi vastoin lakia. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain (US Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä arvopapereita voida suoraan eikä välillisesti tarjota tai myydä Yhdysvalloissa taikka Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä määritellyille yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun.

Mitään tällä verkkosivustolla ei pidä tulkita kehotukseksi tai tarjoukseksi myydä tai ostaa Työllisyysrahaston liikkeeseen laskemia arvopapereita. Työllisyysrahasto antaa tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot vilpittömässä mielessä ja ainoastaan tiedoksi.

Siirry suoraan sisältöön.
Pörssitiedote

Työllisyysrahaston vuosikertomus 2023 on julkaistu

PÖRSSITIEDOTE 19.3.2024 11.30

Työllisyysrahasto    
Pörssitiedote    
19.3.2024 klo 11.30

Työllisyysrahaston vuosikertomus vuodelta 2023 on julkaistu 19.3.2024. Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen kokonaisuudessaan, palkitsemisraportin sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.    

Vuosikertomus on julkaistu myös European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisesti XHTML-tiedostona.   

Vuosikertomus on luettavissa Työllisyysrahaston verkkosivuilla sekä osoitteessa https://talous.tyollisyysrahasto.fi    

Suomenkielinen vuosikertomus on lisäksi tämän tiedotteen liitteenä.    

Helsingissä 19. päivänä maaliskuuta 2024 
Työllisyysrahasto    
Karo Nukarinen 
Johtaja, talous ja rahoitus     

Lisätietoja:   
Janne Metsämäki, toimitusjohtaja, 040 522 3614    
Karo Nukarinen, johtaja, talous ja rahoitus, 050 564 0920   

Jakelu:   
NASDAQ OMX Helsinki    
Media    
www.tyollisyysrahasto.fi   

Tietoja julkaisijasta Työllisyysrahasto

Työllisyysrahasto kerää työttömyysvakuutusmaksut, joilla rahoitetaan mm. työttömyysturvaa ja edistetään palkansaajien osaamisen kehittämistä aikuiskoulutusetuuksilla. Työllisyysrahasto on tärkeä osa suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää.

Liitteet

Kategoriat: Työllisyysrahasto