Vastuunrajoitus

Tällä verkkosivustolla annetut tiedot eivät ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa tällainen tarjous olisi vastoin lakia. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain (US Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä arvopapereita voida suoraan eikä välillisesti tarjota tai myydä Yhdysvalloissa taikka Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä määritellyille yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun.

Mitään tällä verkkosivustolla ei pidä tulkita kehotukseksi tai tarjoukseksi myydä tai ostaa Työllisyysrahaston liikkeeseen laskemia arvopapereita. Työllisyysrahasto antaa tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot vilpittömässä mielessä ja ainoastaan tiedoksi.

Siirry suoraan sisältöön.
Pörssitiedote

Työllisyysrahasto on antanut STM:lle arvion työttömyysvakuutusmaksujen tasosta vuodelle 2025

PÖRSSITIEDOTE 23.4.2024 13.45

Työllisyysrahasto  
Pörssitiedote  
23.4.2024 klo 13.45

Työllisyysrahasto on esittänyt sosiaali- ja terveysministeriölle arvion, että työnantajan ja työntekijän työttömyysvakuutusmaksujen yhteismäärää olisi mahdollisuus alentaa 0,00-0,40 prosenttiyksiköllä tai korottaa korkeintaan 0,10 prosenttiyksiköllä vuodelle 2025.  

Työttömyysvakuutusmaksujen yhteismäärä on nykyisellään noin 1,61 %.  

Arvio työttömyysvakuutusmaksujen määrästä vuodelle 2025 perustuu Työllisyysrahaston käyttämiin ennusteisiin ja laskelmiin, joissa on huomioitu eri vaihtoehtoja talouden ja työllisyyden kehitykselle sekä arvioitu hallitusohjelman kirjausten vaikutuksia hallituksen kehysriihessä huhtikuussa 2024 tehtyjä päätöksiä. 

Työllisyysrahaston käyttämien ennusteiden mukaan taloustilanne Suomessa säilyy haastavana vuonna 2024, mutta tilanne paranee vuonna 2025. Työllisyyden ennakoidaan pysyvän hyvällä tasolla ja Työllisyysrahaston perusennusteessa työttömyysasteen ennustetaan olevan n. 8,0 % vuonna 2024 ja alentuvan 7,7 %:iin vuonna 2025. 

Hallitusohjelman kirjausten menoja alentava vaikutus Työllisyysrahaston rahoitusvastuulla oleviin menoihin on arvoitu arvioitu olevan noin 200 miljoonaa euroa vuonna 2024 ja noin 600 miljoonaa euroa enemmän vuonna 2025.  

Hallituksen kehysriihessä päätettiin hallitusohjelmaan sisältyvien säästöpäätösten kanavoinnista. Työttömyysvakuutusmaksujen annetaan muuttua normaalisti. 

Valittu ratkaisu on rahaston kannalta selkeä ja tarkoittaa sitä, että valmistelemme arviot ja esitykset ensi vuoden työttömyysvakuutusmaksuiksi samoin perustein kuin aiempina vuosina”, sanoo Työllisyysrahaston toimitusjohtaja Janne Metsämäki

Työllisyysrahaston laatiman perusennusteen mukaan rahaston nettovarallisuuden muutos on negatiivinen vuonna 2024, mutta se kääntyy hieman ylijäämäiseksi vuonna 2025 nykyisellä maksutasolla. Lisäksi arvioidaan, että pääosin hallitusohjelman kirjausten vaikutuksesta puskurin enimmäistaso laskee vuonna 2025 ja puskurin enimmäismäärä saavutetaan vuoden 2025 lopussa nykyisellä maksutasolla.    

Näkymät taloudesta ja työllisyydestä, hallitusohjelman kirjausten arvioitu menoja alentava vaikutus, kehysriihen kirjaukset ja suhdannepuskurin lähestyminen enimmäismääräänsä vuonna 2025 vaikuttivat siihen, että arvioimme työttömyysvakuutusmaksujen pysyvän lähellä nykytasoa tai alentuvan vähän”, Työllisyysrahaston talous- ja rahoitusjohtaja Karo Nukarinen kertoo. 

Työllisyysrahaston nettovarallisuus (suhdannepuskuri) oli vuoden 2023 lopussa 2 021 miljoonaa euroa. Helmikuussa 2024 julkaisemassamme vuoden 2023 tilinpäätöstiedotteessa arvioimme, että Työllisyysrahaston nettovarallisuuden muutos olisi noin 570 miljoonaa euroa negatiivinen vuonna 2024 ja nettovarallisuus olisi 1 450 miljoonaa euroa positiivinen 31.12.2024. Laatiessamme maksuarviota vuodelle 2025 arvioimme, että Työllisyysrahaston nettovarallisuuden muutos olisi noin 620 miljoonaa euroa negatiivinen vuonna 2024, mikä merkitsisi noin 1 400 miljoonan euron positiivista nettovarallisuutta vuoden 2024 lopussa. Suhdannepuskurin lakisääteisen enimmäismäärän arvioidaan olevan tuolloin noin 1 710 miljoonaa euroa.  

Työllisyysrahaston tulee toimittaa arvio seuraavan vuoden ansioturvamenoista, valtion rahoitusosuuden määrästä sekä maksuprosenteista sosiaali- ja terveysministeriölle vuosittain.   

Maksuarvio on tässä vaiheessa alustava. Lopullinen maksuesitys vahvistetaan rahaston hallintoneuvoston kokouksessa 29.8.2024 ja tällöin päätöksenteossa on käytettävissä laajemmin tietoa rahaston tulojen ja menojen kehittymisestä sekä taloussuhdanteesta yleisesti.  

Helsingissä 23. päivänä huhtikuuta 2024  
Työllisyysrahasto   
Karo Nukarinen  
johtaja, talous ja rahoitus   

Lisätietoja:  
Janne Metsämäki  
toimitusjohtaja  
040 522 3614  

Karo Nukarinen  
johtaja, talous ja rahoitus  
050 564 0920   

Jakelu:  
NASDAQ OMX Helsinki  
Tiedotusvälineet  
www.tyollisyysrahasto.fi  

Tietoja julkaisijasta Työllisyysrahasto

Työllisyysrahasto kerää työttömyysvakuutusmaksut, joilla rahoitetaan mm. työttömyysturvaa ja edistetään palkansaajien osaamisen kehittämistä aikuiskoulutusetuuksilla. Työllisyysrahasto on tärkeä osa suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää.

Liitteet

Kategoriat: Työllisyysrahasto