Huomio!

Aikuiskoulutusetuuksien puhelinpalvelu on suljettu kesäperjantaisin 21.6., 28.6., 5.7., 12.7., 19.7. ja 26.7. Muina päivinä palvelemme normaalisti kello 9-15 välillä.

Aikuiskoulutusetuudet lakkauttava laki on tullut voimaan 1.6.2024 ja olemme päivittäneet Ajankohtaista-sivun.

Siirry suoraan sisältöön.
Uutinen

Aikuiskoulutustuen ja ammattitutkintostipendin lakkauttava laki etenee eduskuntakäsittelyyn

UUTINEN 15.2.2024 14.20

Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelmaan on kirjattu aikuiskoulutustuen lakkauttaminen elokuussa 2024. Myöhemmin myös ammattitutkintostipendi ilmoitettiin lakkautettavaksi. Lakia on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä. Torstaina 15.2.2024 valtioneuvosto on yleisistunnossaan tehnyt päätöksen esityksen antamisesta eduskunnalle. 

Lakkauttamiselle esitetyt aikataulut ja siirtymäsäännöt 

Hallituksen esityksen mukaan aikuiskoulutustuen ja ammattitutkintostipendin lakkauttava laki tulisi voimaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 1.6.2024. Tämän jälkeen aikuiskoulutustukea voisi myöntää vain opintoihin, jotka alkaisivat ennen 1.8.2024. Siirtymäaika kestäisi vuoden 2025 loppuun, jonka aikana olisi mahdollista hakea lisää tukioikeutta sekä tuen maksua, jos sekä opinnot että tukikausi alkaisivat viimeistään 31.7.2024.    

Ammattitutkintostipendejä voitaisiin myöntää 31.7.2024 mennessä suoritetun tutkinnon perusteella. Stipendiä tulisi hakea vuoden sisällä tutkinnon suorittamisesta. 

Aikuiskoulutusetuudet lakkauttavan lain sisältöön ja ehdotettuun voimaantuloaikatauluun voi vielä tulla muutoksia eduskuntakäsittelyssä.  

Myönnämme ja maksamme aikuiskoulutustukea ja ammattitutkintostipendejä nykyisen lain mukaisesti niin kauan, kunnes lakiin aikuiskoulutusetuuksista on tullut muutos. Hallituksen esityksessä kuitenkin esitetään, että lakkauttamista koskeva laki vaikuttaisi jälkikäteen myös ennen lain voimaantuloa myönnettyihin tukioikeuksiin, jotka koskevat syksyllä 2024 alkavia opintoja. Toisin sanoen ne asiakkaat, jotka nykylain voimassa ollessa ennättäisivät saada myönteisen tukioikeuspäätöksen syksyllä 2024 alkaviin opintoihin, eivät kuitenkaan saisi tukea maksuun syksyllä opintojen käynnistyttyä. Pidämme tätä ratkaisua asiakkaidemme näkökulmasta varsin harmillisena: todella moni neuvontapalveluumme yhteydessä olleista asiakkaista on tehnyt jo opiskelusuunnitelmia syksylle 2024.  

Hallituksen esityksellä ei olisi merkittäviä vaikutuksia henkilöihin, joiden opinnot ovat alkaneet ennen 1.8.2024 ja jotka tällä hetkellä saavat aikuiskoulutustukea. Heille aikuiskoulutustukea voidaan myöntää samoihin opintoihin vuoden 2025 loppuun kuten tähänkin asti. 

Lakkauttaminen toteutetaan lakimuutoksella, joka etenee seuraavaksi eduskunnan käsittelyyn. Voit seurata lakimuutoksen etenemistä myös sosiaali- ja terveysministeriön säädöshankesivustolta. Asian eduskuntakäsittely alkaa lähetekeskustelulla. Sieltä esitys menee yhteen tai useampaan valiokuntaan mietinnön laatimista varten. Lakimuutos käsitellään eduskunnassa valiokuntamietintöjen pohjalta kahdessa erillisessä istunnossa. Jos eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen, se toimitetaan presidentille vahvistusta varten. 

Olemme koonneet Ajankohtaista aikuiskoulutustuesta -sivulle asiakkaitamme mahdollisesti mietityttäviä kysymyksiä aikuiskoulutustuen ja ammattitutkintostipendin lakkauttamisesta. Seuraamme tiiviisti lakimuutoksen käsittelyä asiakasvaikutusten näkökulmasta ja pidämme asiakkaamme ajan tasalla. Haluamme myös kiittää asiakkaitamme ymmärryksestä ja kärsivällisyydestä sekä hyvästä vuoropuhelusta tässä haastavassa tilanteessa!