Siirry suoraan sisältöön.
Uutinen

Aikuiskoulutustuki uudistuu 1.8.2020

UUTINEN 29.5.2020 13.30

Palkansaajan aikuiskoulutustuki uudistuu elokuusta alkaen. Erityisesti muuttuvat hakemisen malli, tuen määrä ja opintovaatimukset. Eduskunta hyväksyi lain uudesta aikuiskoulutustuesta 29.5.2020.
Lain voimaantulo vaatii vielä tasavallan presidentin vahvistuksen.

Muutokset palkansaajan aikuiskoulutustukeen 1.8.2020 alkaen

Hakemisen malli on kaksivaiheinen

1. Hakija lähettää ensihakemuksen Työllisyysrahastoon

Työllisyysrahasto selvittää, onko hakija oikeutettu aikuiskoulutustukeen. Ilman voimassa olevaa ensipäätöstä ei voi hakea tuen maksua. Päätös kannattaa hakea suoraan 15 kuukaudelle.

2. Opiskelija voi hakea tukea maksuhakemuksella kuukausittain

Opiskelija voi hakea tuen maksua kuukausittain jälkikäteen, jos tarvetta on. Tukea voi hakea vain sille ajalle, jolle on olemassa voimassa oleva ensipäätös. Tuen määrä riippuu tuloista ennen opiskelujen alkua sekä tuloista tukikuukausien aikana. Työllisyysrahasto tarkistaa palkkatiedot tulorekisteristä.

Ensi- ja maksuhakemuksen lähettäminen onnistuu helpoiten uudessa asiointipalvelussa, joka avautuu 3.8.2020.

Tuen määrä, tuen kuluminen ja opintovaatimukset muuttuvat

Tuen määrä muuttuu: Jos hakijan normaali kuukausipalkka ennen opintovapaalle jäämistä on esimerkiksi 3 000 euroa, voi hän tukikuukautensa aikana saada muita tuloja 1 500 euroa ja saada 753 euroa aikuiskoulutustukea.

Opintovaatimukset vaihtelevat: Jos tuloja on tukikuukauden aikana yli 50 % normaalista palkasta, edellytetään tukikuukauden aikana suoritettavaksi vähintään 2 opintopistettä. Jos tuloja on 50 % tai alle normaalista palkasta, edellytetään suoritettavaksi 4 opintopistettä.

Tukikuukaudet kuluvat tulojen mukaan: Jos tuloja on tukikuukauden aikana yli 50 % palkasta, tukikuukausia kuluu 0,5. Jos tuloja on 50% tai alle normaalista palkasta, tukikuukausia kuluu 1. 

Verkkosivuillamme löytyy taulukko tuen määrästä. Aikuiskoulutustuen määrää, tukipäivien kulumista sekä opintopistevaatimuksia voi arvioida myös laskurilla.

Lakimuutos ei vaikuta jo aikuiskoulutustuella opiskeleviin

Edellä mainitut muutokset eivät koske henkilöä, joka

  • Opiskelee parhaillaan aikuiskoulutustuella ja jatkaa samoja opintoja
  • Opiskelee parhaillaan yrittäjän aikuiskoulutustuella tai hakee yrittäjän aikuiskoulutustukea
  • Lähettää aikuiskoulutustukihakemuksen Työllisyysrahastoon ennen 1.8.2020. Tällöin hakijaan sovelletaan nykyistä lakia

Kaikki palkansaajan aikuiskoulutustuella opiskelevat siirtyvät uuden lain piiriin 31.7.2024.

Tuen saamisedellytyksiin ei muutoksia

Aikuiskoulutustuen suosio on kasvanut joka vuosi. Vuonna 2019 Työllisyysrahasto myönsi tukea yhteensä 25 701 henkilölle, mikä on kaikkien aikojen ennätys.

Aikuiskoulutustukea voi saada korkeintaan 15 kuukauden ajan työuransa aikana. Tuen saamisedellytyksiin lakimuutoksella ei ole vaikutusta. Yleiset tuen saamisedellytykset ovat jatkossakin:

  • vähintään 8 vuotta työhistoriaa
  • työsuhde on kestänyt vähintään vuoden ajan päätoimisena
  • opinnot kuuluvat tuen piiriin
  • myönnetty opintovapaa
  • Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluminen.

Aikuiskoulutustuen uudistus toteutettiin työmarkkinaosapuolten aloitteesta. Lakiuudistusta on valmisteltu yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, työmarkkinaosapuolten ja muiden sidosryhmien kanssa vuoden 2019 alusta alkaen.

Uudistuksen tavoitteena kannustaa työntekoon opiskeluiden ohella sekä saada uusia käyttäjäryhmiä aikuiskoulutustuen piiriin.

Lisätietoa lakimuutoksen vaikutuksesta uuteen hakijaan ja nykyiseen opiskelijaan