Siirry suoraan sisältöön.
Uutinen

Ennakkomalli ehdotettu poistettavaksi 1.1.2021 alkaen

UUTINEN 1.10.2020 15.00

Työttömyysvakuutusmaksujen ennakkomallista on tehty lakiesitys mallin kumoamiseksi 1.10. 2020. Muutoksen olisi tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021. Lakiesityksen voimaantulo vaatii vielä eduskunnan hyväksynnän. 

Ensi vuodesta alkaen työttömyysvakuutusmaksut määrättäisiin kaikille työnantajille tulorekisteriin ilmoitettujen, toteutuneiden palkkatietojen perusteella. Vakuutusvuodelle 2021 ei enää voisi ilmoittautua ennakkomalliin. Vuodelle 2020 ennakkomalliin ilmoittautuneille  työnantajille  määrätään vuoden 2020 työttömyysvakuutusmaksu sekä ennakonpalautus tai tasausmaksu vuoden 2021 alussa. 

Toteumamalli on työnantajalle helppo ja ajantasainen laskutustapa 

Työttömyysvakuutusmaksujen laskutuksessa on tällä hetkellä käytössä kaksi vaihtoehtoista menettelytapaa: toteutuneeseen palkanmaksuun perustuva malli eli toteumamalli ja ennakkomaksuun perustuva malli eli ennakkomalli. 

Toteumamallissa Työllisyysrahasto määrää työttömyysvakuutusmaksut työnantajan tulorekisteriin tekemien palkkatietoilmoitusten perusteella neljä kertaa vuodessa. Maksut määräytyvät suoraan toteutuneen palkanmaksun perusteella, eikä työnantajan tarvitse lähettää Työllisyysrahastolle erillisiä ilmoituksia.  

Ennakkomallissa Työllisyysrahasto määrää ennen vakuutusvuoden alkamista työnantajalle työttömyysvakuutusmaksun ennakkomaksun. Ennakkomaksu jaetaan neljään maksuerään, joiden maksupäivät ovat kunkin vuosineljänneksen alussa. Vakuutusvuoden päätyttyä Työllisyysrahasto määrää työttömyysvakuutusmaksun työnantajan tulorekisteriin ilmoittamien tietojen perusteella. Tällöin joko työnantajalta peritään tasausmaksu tai työnantajalle maksetaan ennakonpalautusta riippuen siitä, onko työnantajalta peritty ennakkomaksu ollut suurempi vai pienempi kuin työnantajalle määrätty työttömyysvakuutusmaksu. 

Lähtökohtaisesti kaikki työnantajat ovat toteumamallin piirissä. Jos työnantaja on halunnut ennakkomallisen laskutuksen, työnantajan on täytynyt esittää siitä pyyntö Tvöllisyysrahastolle vakuutusvuotta edeltävän marraskuun 15. päivään mennessä, tai ennen ensimmäisen palkkatietoilmoituksen tekemistä tulorekisteriin. Maksutapaa ei ole voinut vaihtaa kesken vakuutusvuoden.  

Toteumamalliin siirtyminen ei edellytä työnantajalta erillisiä toimenpiteitä 

Muutoksen tarkoituksena on yksinkertaistaa työttömyysvakuutusmaksujen maksu- ja perintämenettelyä. Työnantajista vain alle prosentti on valinnut ennakkomallin. Ennakkomallille ei siis ole ollut työnantajien puolelta kysyntää, minkä vuoksi ennakkomallin ylläpitämistä ei pidetä tarkoituksenmukaisena.   

Ennakkomallin poistuminen ei vaadi työnantajilta erillisiä toimenpiteitä. Jos lakiesitys hyväksytään, kaikki työnantajat ovat toteumamallin piirissä vuodesta 2021 alkaen. Maksut määrätään neljä kertaa vuodessa (huhti-, heinä-, loka- ja tammikuussa) tulorekisteriin ilmoitetun toteutuneen palkanmaksun perusteella.

Lue lisää työttömyysvakuutusmaksun maksamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 1.10.2020