Siirry suoraan sisältöön.
Uutinen

Katso-palvelua käyttäneet voivat siirtyä Suomi.fi-valtuuksien käyttäjiksi

UUTINEN 17.6.2020 9.00

Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämästä Katso-palvelusta luovutaan kokonaan vuoden 2020 lopussa ja kaikki Katso-palvelua hyödyntäneet voivat nyt siirtyä Suomi.fi-valtuuspalvelun asiakkaiksi.

11.6.2020 Käyttöönotettu virkailijavaltuuttamispalvelu mahdollistaa sähköisen valtuuttamisen ja toisen puolesta asioinnin myös niille tahoille, jotka eivät pysty tekemään sähköisiä valtuutuksia omatoimisesti Suomi.fi-valtuuksissa. Näitä ovat esimerkiksi elinkeinoyhtymät, oppilaitokset, seurakunnat, julkiset organisaatiot ja ulkomaiset yritykset eli ne toimijat, joiden nimenkirjoitusoikeutta ei ole mahdollista tarkistaa esimerkiksi kaupparekisteristä.

Edellä mainitut tahot voivat nyt hoitaa valtuuttamisen Suomi.fissä virkailijan valtuuttamispalvelulla eli katso-palvelua käyttävät toimijat voivat siirtyä käyttämään suomi.fi valtuudet palvelua.

Virkailijavaltuuttamispalvelun kautta työnantaja voi hakea työntekijöilleen ensisijaisesti valtuuksia, jotka ovat tyyppiä valtuutusoikeus. Kun valtuutusoikeudet on rekisteröity, voivat nämä valtuutusoikeudelliset antaa varsinaiseen asiointiin oikeuttavia asiointivaltuuksia itsepalveluna Suomi.fi-valtuuksissa. Valtuutusoikeuden saaminen edellyttää valtuushakemuksen tekemistä. Hoitaessasi organisaation puolesta työttömyysvakuutusmaksuasioita asiointipalvelussamme, tarvitset Suomi.fi-valtuuden nimeltä Työttömyysvakuutusmaksutietojen ylläpito. Se löytyy kohdasta Työ ja työttömyys.


Lisätietoa asiasta saat Suomi.fi-sivustolta.