Siirry suoraan sisältöön.
Uutinen

Osaomistaja-määritelmä muuttuu

UUTINEN 20.6.2019 10.23

Osaomistaja-määritelmä muuttuu 1.7.2019 alkaen. Lakimuutoksen myötä yrityksessä työskentelevä ei-omistava perheenjäsen katsotaan jatkossa palkansaajaksi, kun häneen sovelletaan työttömyysturvalakia (työttömyysturvalaki 1920/2002).

Käytännössä muutos koskee yrittäjän ei-omistavia perheenjäseniä, jotka työskentelevät perheyrityksessä. Perheenjäsen, jolla ei ole henkilökohtaista omistusta, äänimäärää eikä määräysvaltaa perheyrityksessä, ja joka kuuluu työntekijän eläkelain (TyEL) piiriin, on jatkossa palkansaaja. Perheenjäseneksi katsotaan työttömyysturvalain mukaan yrityksessä työskentelevän henkilön avio- ja avopuoliso sekä samassa taloudessa asuvat sukulaiset suoraan ylenevässä ja alenevassa polvessa (esimerkiksi lapset, vanhemmat ja isovanhemmat). 

Sen sijaan perheyrityksessä työskentelevä ja omistava perheenjäsen on jatkossakin osaomistaja, jos osaomistajaa koskeva vaikutusvalta yrityksessä jakautuu henkilön itsensä ja perheenjäsentensä kesken niin, että laissa tarkemmin säädetyt edellytykset täyttyvät. Muutos ei myöskään vaikuta sellaisiin yrittäjän perheenjäseniin, jotka omistavat pienenkin osuuden perheyrityksestä tai ovat yrittäjän eläkelain (YEL) tai maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukaan vakuutettuja.

Jatkossa työttömyysvakuutusmaksu maksetaan palkansaajasta

Osaomistaja-määritelmän uudistus tarkoittaa sitä, että perheyrityksessä työskentelevästä, ei-omistavasta perheenjäsenestä maksetaan 1.7.2019 alkaen palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu. Ennen hänestä on maksettu osaomistajan työttömyysvakuutusmaksu.

Vuonna 2019 palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 1,5 prosenttia palkasta. Maksuvelvollisuutta tarkastellaan palkanmaksupäivän mukaan. Ratkaisevaa on se, onko perheenjäsen osaomistaja sinä päivänä, kun palkka maksetaan.

Lisätietoja lakiuudistuksesta:
Hallituksen esitys 236/2018

Tarkista verkkosivuiltamme, koskeeko osaomistaja-muutos sinua tai perheenjäsentäsi. Jos et ole osaomistaja tai et maksa osaomistajan palkkaa, sinun ei tarvitse ilmoittaa asiasta tulorekisteriin tai Työllisyysrahastoon.

Lisätietoja osaomistajuudesta ja tulevasta uudistuksesta saat myös työttömyysvakuutusmaksujen palvelunumerosta 075 757 0500 (palveluaika klo 9 - 16.15 arkisin) tai sähköpostitse vakuutusmaksut@tyollisyysrahasto.fi.

 

Osaomistajatiedon ilmoittaminen tulorekisteriin

Jos ilmoitat tietoja tulorekisterin asiointipalvelussa, muista valita Tulonsaajan lisätiedot -kohdasta Osaomistaja (kts. viereinen kuva).

Jos käytät palkkatietojen ilmoittamiseen teknistä rajapintaa eli tiedot siirtyvät tulorekisteriin suoraan omasta palkkajärjestelmästäsi, kysy tarvittaessa lisätietoa järjestelmäntoimittajaltasi.

Lisätietoja palkkojen ilmoittamisesta löydät tulorekisterin verkkosivuilta.

Yrittäjän perheenjäsenen työttömyysturva muuttuu

Yrittäjän perheenjäsenen työttömyysturvaan tehdään parannuksia. Työttömyysturvan muutokset koskevat sellaista yrittäjän perheenjäsentä, jolla ei ole omistusta, ei äänimäärää eikä määräysvaltaa yrityksessä, mutta hän kuitenkin työskentelee perheyrityksessä ja jonka eläkevakuutus on työntekijän eläkelain mukainen.

Muutos selkeyttää sitä, minkä työttömyyskassan jäsenenä henkilö voi kerryttää oikeuttaan ansioperusteiseen työttömyyspäivärahaan. Se lieventää ehtoja, joiden on täytyttävä, jotta henkilö katsotaan olevan työtön.

Lue lisää Sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteesta

Tietoa osaomistajuudesta Työllisyysrahaston verkkosivuilla