Siirry suoraan sisältöön.
Uutinen

Rahoitusanalyytikkomme väittelee rahoitusmarkkinoista

UUTINEN 20.11.2019 9.17

Työllisyysrahastossa rahoitusanalyytikkona työskentelevä Antti Klemola väittelee tohtoriksi torstaina 21.11.2019 Vaasan yliopistolla. Hänen tekemässään laskentatoimen ja rahoituksen alaan kuuluvassa väitöstutkimuksessa on havaittu, että piensijoittajien Google-hauilla on yhteys tuleviin osakemarkkinatuottoihin.

– Jos esimerkiksi kurssilaskuun liittyvät haut lisääntyvät Googlessa, ennustaa se negatiivisia osakemarkkinatuottoja seuraavalle viikolle, kertoo Klemola.

Sen sijaan markkinanousuun liittyvällä tiedonhaulla ei tutkimuksessa havaittu yhtä vahvaa yhteyttä tulevan viikon osakemarkkinatuottoihin kuin markkinalaskuun liittyvällä haulla. Voidaan olettaa, että sijoittajat huomaavat herkemmin markkinalaskuun liittyvät uutiset mediassa tai yleisessä keskustelussa kuin positiiviset uutiset markkinoista. Sitä kautta sijoittajat päätyvät myös herkemmin tekemään Google-hakuja liittyen markkinoiden negatiiviseen kehitykseen. Tähän tiedonhakuun perustuen he päätyvät sitten muodostamaan sijoittajasentimenttinsä eli näkemyksensä markkinoiden tulevasta kehityksestä. Klemolan tutkimuksen mukaan erityisesti pienet yhtiöt ja arvoyhtiöt eli yhtiöt, joiden markkina-arvo on matala suhteessa niiden tasearvoon, ovat erityisen herkkiä muutoksille markkinalaskuun tai -nousuun liittyvissä Google-hauissa.

– Yleisesti piensijoittajia voidaan pitää esimerkkinä epärationaalisesti käyttäytyvistä sijoittajista. Jos rationaalisesti toimivat sijoittajat eivät halua tai pysty markkinarajoitteista johtuen täysin vastaamaan epärationaalisesti käyttäytyvien sijoittajien kaupankäyntiin osakemarkkinoilla, pystyvät epärationaalisesti käyttäytyvät sijoittajat vaikuttamaan osakkeiden hintoihin. Tällöin osakkeen hinta pääsee irtoamaan sen todellisesta faktoihin pohjautuvasta arvosta, ja on mahdollisuus jopa hinnoittelukuplan syntymiseen, kertoo Klemola.

Antti Klemolan tutkimuksessa on analysoitu Google-hakujen paljastaman sijoittajasentimentin yhteyttä Yhdysvaltain osakemarkkinoiden tuleviin tuottoihin. Toistaiseksi tarvittavien Google-hakujen määrä on ollut Suomessa liian pieni, jotta vastaavanlainen tutkimus olisi kyetty suorittamaan Suomen osakemarkkinoilla luotettavasti.

Google-hakujen dataa voi hyödyntää myös Työllisyysrahastossa

Työllisyysrahastossa Antti Klemola pääsee jatkojalostamaan väitöstutkimustaan, kun rahastossa voidaan mahdollisesti hyödyntää Google-hakujen dataa mm. aikuiskoulutustuen hakijamäärien sekä työttömyyden ennustamisessa.

– Maksamme työttömyysturvan rahoitusosuuksia työttömyyskassoille ja Kelalle. Siksi meidän on tärkeä seurata työttömyyden kasvua, jotta voimme varautua siihen esimerkiksi nostamalla työttömyysvakuutusmaksuprosenttia, Klemola kertoo.

Klemola painottaa, että Google-hakujen analysointi on vain yksi lisäkomponentti eri ennusteissa, eikä mikään ennuste pohjaudu ainoastaan Google-hakujen määrään. Google-hakuja hyödyntämällä voidaan mahdollisesti parantaa ennusteita ja pienentää ennustusvirheitä, mutta yksin sillä ei välttämättä ole merkittävää vaikutusta kokonaisuuteen.


Tutustu Antti Klemolan väitöstutkimukseen: Essays on irrational investors’ behavioral biases and pricing efficiency