Siirry suoraan sisältöön.
Uutinen

Tunnetko harmaan talouden tilannekuvan?

UUTINEN 26.3.2019 12.00

Suomella on kansallinen harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategia vuosille 2016–2020. Työllisyysrahasto on mukana useammassakin yhteistyöryhmässä harmaan talouden teemojen osalta. Yksi esimerkki yhteistyöstä on Tilannekuva-sivusto, joka on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat lisätietoa harmaan talouden torjunnasta ja talousrikollisuuden ilmiöistä. Sivustolta löytyy ajankohtaista tietoa ja ohjeistusta eri tilanteissa toimimiseen.

Tutustu tilannekuva-sivustoon ja tilaa itsellesi Harmaa talous & talousrikollisuus -uutiskirje.

Työllisyysrahastoa yhteistyöryhmässä edustaa Satu Valtonen.

– Työllisyysrahasto torjuu harmaata taloutta osana arkipäivän työtä. Meillä on lakisääteinen tehtävä valvoa työttömyysvakuutusmaksujen osalta maksujen oikeellisuutta. Käytännössä jälkikäteen tehtävä valvonta tehdään eri tahoilta saatavan vertailutiedon perusteella ja aina tapauskohtaisesti. Tulorekisterin myötä pääsemme vertailutietoon nopeammin käsiksi, Valtonen kertoo.

Merkittävä osa valvontatyöstä tehdään ennaltaehkäisevästi. Meillä valvontatyöhön sisältyy myös asiakkaiden neuvonta, joten useimmiten asiakasta auttamalla vältetään jälkivalvonnan tarve. On kaikkien etu, että työnantajat ilmoittavat ja maksavat työttömyysvakuutusmaksut oikein. Mikäli puutteita ilmenee, perimme maksut tai palautamme väärinperityt maksut takaisin. Tehtävämme on lakisääteinen, joten on tärkeää varmistaa asiakkaiden tasapuolinen kohtelu ja kerättyjen varojen oikeellisuus.

– Tavoitteemme on, että asiakas ei päädy jälkikäteen tehtävän valvonnan piiriin. Tiedotamme ja neuvomme, jotta asiat lähtökohtaisesti on helppo hoitaa oikein. Asiakaspalautteen perusteella pystymme tarjoamaan asiakaspalvelussamme erittäin hyvää palvelua. Kun valvontatyötä tehdään sekä ennakoivasti että jälkikäteen, osallistuu siihen useita ihmisiä. Osaaminen ja yhteistyö tuottavat hyötyjä sekä meille että asiakkaille, Valtonen korostaa.