Siirry suoraan sisältöön.
Uutinen

Työllisyysrahaston muutosneuvottelut ovat päättyneet – 73 työtehtävää päättyy

UUTINEN 4.6.2024 15.25

Aikuiskoulutustuen ja ammattitutkintostipendin lakkauttamisen vuoksi aloitetut muutosneuvottelut Työllisyysrahastossa ovat päättyneet. Lakkauttaminen sisältyy Petteri Orpon hallituksen ohjelmaan ja eduskunta hyväksyi lakkauttamista koskevan lain 22.5.2024.

Neuvottelujen alkaessa arvioitiin, että neuvottelujen seurauksena tehtävien lakkaamiset ja/tai työsuhteen ehtojen olennaiset muutokset koskettavat enintään 80 henkilöä. Neuvotteluissa käytiin läpi muutosten perustelut, vaikutukset ja vaihtoehdot. Neuvottelut koskivat Työllisyysrahaston henkilöstöä lukuun ottamatta teknologia ja kehitys -palvelualueen henkilöstöä. Työllisyysrahaston palveluksessa on 182 työntekijää, joista neuvottelujen piirissä oli 156 henkilöä.

Muutosneuvottelujen tulos on, että enimmillään 73 työtehtävää lakkaa. Koska lakkauttavan lain siirtymäaikataulu on pitkä, vuoden 2026 kesään saakka, myös irtisanomiset ja tehtävien lakkaaminen tai muuttuminen tapahtuu asteittain pitkällä aikavälillä. Lopulliset henkilöstövaikutukset selviävät, kun siirtymäaika on päättynyt. Muutosneuvottelut päättyivät yksimielisesti.

- Haluan kiittää koko rahaston henkilökuntaa pitkäkestoisen ja epävarman tilanteen sietämisestä. Myös muutostilanteessa olemme tuottaneet hyvällä palvelutasolla ja asiakastyytyväisyydellä palvelumme ja yhdessä osoittaneet erinomaista sitoutumista ja resilienssiä, toimitusjohtaja Janne Metsämäki sanoo.

- Pyrimme myös tässä ikävässä tilanteessa olemaan vastuullinen työnantaja. Tulemme tukemaan koko henkilöstöämme muutostilanteen aikana mahdollisimman hyvin. Toimenpiteidemme tavoite on, että irtisanottavat henkilöt pääsevät siirtymään uusiin työmahdollisuuksiin, vaikka me joudumme heistä luopumaan. Työllisyysrahastolaisille asiakas on hyvin tärkeä, joten tavoitteemme on varmistaa hyvä asiakaskokemus ja palveluidemme sujuvuus myös muutostilanteessa ja sen jälkeen, johtaja Katja Knaapila tiivistää.

Aikuiskoulutustuen ja ammattitutkintostipendin lakkauttava laki tuli voimaan 1.6.2024. Lain mukaan aikuiskoulutustukea voidaan myöntää vain opintoihin, jotka alkavat alkavat ennen 1.8.2024. Siirtymäaika kestää vuoden 2025 loppuun, jona aikana on mahdollista hakea lisää tukioikeutta sekä tuen maksua, jos sekä opinnot että tukikausi alkavat viimeistään 31.7.2024. Viimeisten hakemusten tulee saapua 31.3.2026 mennessä. Ammattitutkintostipendejä myönnetään 31.7.2024 mennessä suoritetun tutkinnon perusteella. Stipendiä tulee hakea vuoden sisällä tutkinnon suorittamisesta.

Työllisyysrahasto tuo turvaa työelämän muutoksissa myös aikuiskoulutusetuuksien lakkaamiseen jälkeen

Työllisyysrahasto kerää työttömyysvakuutusmaksut, joilla rahoitetaan valtaosa työttömyysturvasta, ansiosidonnaisen työttömyysturvan ajalta kertyvä työeläke, yli 55-vuotiaiden irtisanottujen muutosturva sekä työnantajan maksukyvyttömyyden vuoksi maksettava palkkaturva. Työllisyysrahasto on tärkeä osa suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää ja sen asiakkaita ovat kaikki työllistävät työnantajat ja 18–64-vuotiaat palkansaajat Suomessa.

Rahasto opastaa ja neuvoo asiakkaitaan työttömyysvakuutusmaksu- ja aikuiskoulutusetuusasioissa sekä osallistuu toimialaansa koskevan lainsäädännön kehittämiseen. Työllisyysrahastolla on suhdannepuskuri, jonka avulla tasataan työttömyysvakuutusmaksuja ja varmistetaan työttömyysturvan rahoitus myös nopeasti muuttuvissa suhdannetilanteissa. 
Työllisyysrahasto on lailla perustettu työmarkkinaosapuolten hallinnoima organisaatio, jonka luottoluokitus on AA+/vakaat näkymät/A-1+ (S&P) ja sen toimintaa valvoo Finanssivalvonta.