Siirry suoraan sisältöön.
Uutinen

Työllisyysrahaston toimeenpanemia etuuksia arvioitu jatkuvan oppimisen näkökulmasta

UUTINEN 17.3.2023 14.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut selvityksen, jossa arvioitiin useiden Työllisyysrahaston toimeenpanemien etuuksien vaikuttavuutta. Selvityksen tarkoituksena oli tuottaa uutta tietoa jatkuvaa oppimista tukevien etuuksien ja tukien vaikuttavuudesta. Selvitys ei sisällä varsinaisia suosituksia jatkotoimenpiteiksi. Selvitys tuottaa tietoa ammattitutkintostipendin, koulutuskorvauksen ja aikuiskoulutustuen vaikuttavuudesta tilastollisiin tietoaineistoihin pohjautuen. Selvitys luovutettiin ministeriölle 17.3. ja tilaisuudessa Työllisyysrahaston kommenttipuheenvuoron piti toimitusjohtaja Janne Metsämäki.

”OKM:n selvitys antaa aineksia keskusteluun, jota käydään jatkuvan oppimisen tukien kehittämisestä. Aikuiskoulutustuen käytön laajentaminen on ollut tavoitteena muun muassa vuoden 2020 uudistuksessa. Tuen käytön laajentaminen voi tarkoittaa muutoksia koulutustarjontaan, tarkennuksia lainsäädäntöön tai muita toimenpiteitä. Näistä kaikista on hyvä käydä keskustelua, kun pohditaan keinoja vastata työvoimapulaan ja osaamistason nostotarpeisiin”, Metsämäki toteaa selvityksen tuloksista.

Viimeisin aikuiskoulutustuen lakimuutos tuli voimaan 1.8.2020 ja siitä on tehty eduskunnalle erikseen ensimmäisen toimeenpanovuoden osalta vaikuttavuusarviointi. Työllisyysrahasto tulee kevään 2023 aikana tutkimaan kyselyn avulla vuosina 2019-2021 aikuiskoulutustukea käyttäneiden ja ammattitutkintostipendiä hakeneiden kokemaa vaikuttavuutta.

Lisätietoa selvityksestä löydät opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilta.