Siirry suoraan sisältöön.
Uutinen

Työllisyysrahaston tuloksen ennakkotiedot vuodelta 2019

UUTINEN 28.1.2020 11.00

Työllisyysrahasto raportoi ennakkotietona tuloksesta vuodelta 2019. Kyseessä on ensimmäinen toimintavuosi sen jälkeen, kun Työttömyysvakuutusrahasto ja Koulutusrahasto yhdistyivät.

Tiivistelmä

  • Kerätyt työttömyysvakuutusmaksut 2 696 miljoonaa euroa, laskua 11 %
  • Muut tuotot 688 miljoonaa euroa, laskua 11 %
  • Maksetut työttömyysetuudet yhteensä 2 473 miljoonaa euroa, laskua 9 %
  • Maksetut aikuiskoulutusetuudet 187 miljoonaa euroa, ei muutosta
  • Nettovarallisuuden muutos (vuositulos) 731 miljoonaa euroa
  • Nettovarallisuus 1 705 miljoonaa euroa
  • Sijoitukset ja varat yhteensä 1 786 miljoonaa euroa
  • Nostettuja lainoja ja muita velkoja yhteensä 81 miljoonaa euroa
  • Työttömyysaste keskimäärin 6,7 % (arvio), laskua 0,7 prosenttiyksikköä
  • Sijoitusten tuotto 0,8 %

Tuloksen ennakkotiedot 2019, lähde: Työllisyysrahasto, Tilastokeskus

 

1.1.2019 -31.12.2019

1.1.2018 - 31.12.2018

Muutos

2019/2018

 

Miljoonaa euroa

Miljoonaa euroa

Miljoonaa euroa

Kerätyt työttömyysvakuutusmaksut

2 696

3 027

-331

Sosiaali- ja terveysministeriön tilitys

688

774

-86

Maksetut työttömyysetuudet

-2 473

-2 735

-262

Maksetut aikuiskoulutusetuudet

-187

-187

0

Rahoitusnetto *

7

-7

14

Nettovarallisuuden muutos

731

872

 

 

 

 

 

Sijoitukset ja varat

1 786

1 687

99

Lainat ja velat

-81

-718

637

Nettovarallisuus

1 705

969

736

Suhdannepuskurin enimmäismäärä

2 064

2 032

 

 

 

 

 

Työttömyysaste %

6,7

7,4

-0,7 %

Palkkasumman muutos %

4,1

4,5

-0,4 %

Sijoitusten tuotto %

0,8

-0,2

 

Maksu %, työnantajat keskimäärin

1,50

1,91

-0,41 %

Maksu %, palkansaajat

1,50

1,90

-0,40 %

Luvut vuodelta 2019 ovat tilintarkastamattomia.
*sisältää sijoitusten nettotuotot ja velkarahoituksen kulut

Talouden vahvistuminen jatkui ja työttömyys väheni

Suomen talouden kokonaistuotanto kasvoi vuonna 2019 noin 2 prosenttia. Työllisyyden parantuminen jatkui ja työttömyys väheni edelleen. Työttömyysaste laski alimmilleen sitten vuosien 2008-2009 finanssikriisiä edeltävän tason ja oli 6,7 prosenttia. Palkkasumman kasvu hidastui hiukan ja jäi arvioiden mukaan 4,1 prosenttiin.

Työttömyysetuuksien rahoitusmäärät edelleen laskussa

Parantunut työllisyystilanne laski työttömyyspäivärahojen ja muiden ansiosidonnaisen työttömyysturvaetuuksien menoja 9 prosenttia vuonna 2019. Työllisyysrahaston keräämien työttömyysvakuutusmaksujen määrä väheni 11 prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna. Kerättyjen vakuutusmaksujen väheneminen johtui pääsääntöisesti parantuneesta työllisyystilanteesta, minkä seurauksena työttömyysvakuutusmaksujen kokonaismaksuja on voitu alentaa.   

Myönnettyjen aikuiskoulutusetuuksien rahamäärä pysyi samalla tasolla

Aikuiskoulutustukea ja ammattitutkintostipendejä myönnettiin 187 miljoonaa euroa vuonna 2019. Maksettujen etuisuuksien rahamäärä pysyi samana kuin vuotta aikaisemmin.

Aikuiskoulutustuen saajien määrässä pientä kasvua, ammattitutkintostipendien määrä laski  

Aikuiskoulutustukea sai yhteensä 25 701 henkilöä, mikä oli noin 3,4 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018. Myönnettyjen ammattitutkintostipendien määrä taas laski vertailuvuodesta 2018. Ammattitutkintostipendejä myönnettiin viime vuonna 26 245 henkilölle, eli noin 15,4 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Työllisyysrahaston nettovarallisuus vahvistui edelleen

Nettovarallisuuden muutos vuodelta 2019 oli 731 miljoonaa euroa. Rahasto on tehnyt kolmen viimeisen vuoden aikana ylijäämää yli kaksi miljardia euroa. Samanaikaisesti työttömyysvakuutusmaksuja on voitu alentaa vuosittain. Nettovarallisuus 31.12.2019 oli 1 705 miljoonaa euroa positiivinen ja suhdannepuskurin laissa todettu enimmäismäärä oli noin 2,1 miljardia euroa. Suhdannepuskurin enimmäismäärä muuttui uuden lain myötä 1.1.2020 alkaen, ja on tällä hetkellä 1,8 miljardia euroa.

Näkymät vuodelle 2020 myönteiset

Työttömien työnhakijoiden määrän arvioidaan pysyvän lähellä edellisen vuoden tasoa. Rahoitettavien työttömyysturvan etuuksien kokonaismäärän arvioidaan nousevan hiukan vuonna 2020. Työttömyysvakuutusmaksujen kokonaismäärää laskettiin 0,49 prosenttiyksiköllä vuodelle 2020. Työllisyysrahaston talousarvion mukaan nettovarallisuuden muutos olisi noin 107 miljoonaa euroa positiivinen vuonna 2020.

Työllisyysrahasto julkaisee vuosikertomuksensa vuodelta 2019 torstaina 26.3.2020, ja antaa samalla tarkennetun arvionsa vuoden 2020 näkymistä.

Lisätietoja:
Janne Metsämäki, toimitusjohtaja, 040 522 3614, janne.metsamaki(a)tyollisyysrahasto.fi
Tapio Oksanen, johtaja, talous ja rahoitus, 040 539 4651, tapio.oksanen(a)tyollisyysrahasto.fi

Kategoriat: Työllisyysrahasto