Siirry suoraan sisältöön.
Uutinen

Valtio osallistuu työttömyysturvan rahoitukseen lomautusajalta

UUTINEN 25.6.2020 15.30

Eduskunta on hyväksynyt 22.6.2020 lakiesityksen, jossa valtio osallistuu lomautusajalta maksettavien ansiopäivärahojen rahoitukseen. Valtionosuus työttömyyskassoille on peruspäivärahaa vastaava määrä. Lakia sovelletaan takautuvasti 1.4.2020 jälkeen maksettuihin ansiopäivärahoihin, ja laki on voimassa 31.12.2020 saakka.

Lomautusajalta maksettaviin työttömyyspäivärahoihin ei normaalisti makseta valtionosuutta kuten muihin työttömyyspäivärahoihin. Normaalisti lomautusajan päivärahoista Työllisyysrahasto rahoittaa 94,5 prosenttia ja työttömyyskassat 5,5 prosenttia.

Koronavirusepidemia on kasvattanut lomautettujen ja työttömien määrää ja lisännyt voimakkaasti Työllisyysrahaston menoja. Lomautuspäivärahoihin maksettava valtionosuus varmistaa Työllisyysrahaston maksuvalmiutta ja turvaa työttömyyspäivärahojen maksamisen työttömyyskassoista. Valtio osallistui lomautusajalta maksettavien ansiopäivärahojen rahoitukseen myös vuosina 2010, 2011 ja 2013 Finanssikriisin jälkeen.

Maksuvalmiutensa turvaamiseksi Työllisyysrahasto on laskenut liikkeelle kaksi joukkovelkakirjalainaa yhteismäärältään 1 200 miljoonaa euroa, sopinut viiden pankin kanssa 800 miljoonan euron valmiusluottolimiiteistä sekä saanut valtion takauksen yhteensä 880 miljoonan euron lainamäärälle.