Siirry suoraan sisältöön.
Blogi

Tulorekisteri on merkinnyt monelle suuria muutoksia

BLOGI 26.8.2019 10.00
Oksanen on Työllisyysrahaston johtaja

Tulorekisterin ensimmäinen puolivuotta on nyt takana. Tässä vaiheessa on hyvä pysähtyä pohtimaan, mitä vaikutuksia tulorekisterillä on ollut sitä käyttäviin asiakkaisiin sekä rekisteriä hyödyntäviin toimeenpanijoihin. 

Kokonaisuudessaan tulorekisterin aloitus on ollut onnistunut. Tulorekisterijärjestelmän rakentaminen oli iso ponnistus Verohallinnolle, joka vastaa järjestelmästä ja sen operoinnista. Määrätietoisella työllä tulorekisteri saatiin hienosti ajoissa toimintakuntoon.

Palkkahallinnossa käytettäviin ohjelmistoihin tehtiin suuria muutoksia, jotta ne saatiin yhteensopiviksi tulorekisterin kanssa. Palkkatiedot alkoivat nopeasti ja onnistuneesti kertyä tulorekisteriin, vaikka ohjelmistoja on käytössä paljon. Tulorekisterin kautta Työllisyysrahastoon saapui ensimmäisen puolen vuoden aikana yhteensä 22 930 405 palkkatietoilmoitusta. Rahasto on näiden tietojen perusteella muodostanut päätöksiä ja laskuja kesäkuuhun mennessä 114 444 kappaletta. Tulorekisterin käyttöönotto on siis näkynyt konkreettisesti myös meillä Työllisyysrahastossa.

Uuden opettelua ja kehittämistyötä on vielä jäljellä

Valtaosalle asiakkaista tulorekisterimuutos on sujunut onnistuneesti. Muutoksen laajuus ja asiakkaiden suuri määrä huomioiden hankalia tilanteita on tullut selvästi vähemmän kuin pessimistisimmissä etukäteisarvioissa odotettiin. Kehitettävää on kuitenkin paljon. Esimerkiksi tietojen muuttaminen tulorekisteriin on asiakkaan kannalta ilmeisen hankalaa, joten ohjeistusta ja teknistä toteutusta täytyy vielä parantaa.

On syytä erikseen kiittää tilitoimistoja, jotka ovat kohdanneet hankalimmat tilanteet tulorekisterin aloituksessa. Kaikki yksityiskohdat eivät ole vielä toimineet tarkoitetulla tavalla, mutta tilitoimistot ovat tästä huolimatta onnistuneet hoitamaan asiakkaidensa asiat mallikkaasti. Vaikka poikkeukset ovat olleet isossa joukossa pieni osuus, ovat nämä tilanteet aiheuttaneet tilitoimistoille valtavan määrän työtä. Kiitos koko tilitoimistosektorille kärsivällisestä ja vastuullisesta otteesta muutoksessa.

Etuustietoja ryhdytään ilmoittamaan tulorekisteriin vuonna 2021, vuotta alkuperäistä suunnitelmaa myöhemmin. Tämä oli hyvä päätös, sillä nyt on mahdollisuus keskittyä suurimpien puutteiden korjaamiseen palkkatietojen ilmoittamisessa. Tulorekisterin etuuspalveluiden käyttöönottotyö jatkuu kuitenkin taukoamatta Työllisyysrahastossa, sillä hyödynnämme tulorekisterin palkkatietoja aikuiskoulutusetuuksien myöntämisessä vuoden 2020 alusta alkaen.

Yhteistyöverkoston avulla mahdollisuus seurantaan ja näkemysten vaihtoon

Tulorekisterin tietoja hyödyntäville viranomaisille iso muutos on ollut uuden yhteistyöverkoston syntyminen. Tulorekisteriä tulee ja kannattaa kehittää yhdessä. Aidosti yhdessä tekeminen edellyttää tietojen ja näkemysten vaihtoa eri tavoilla: arkista ja päivittäistä kanssakäymistä mutta myös strategista suunnittelua ja taktisen tason priorisointia.

Tärkeä osa käyttöönottoa on myös seuranta ja arviointi. On mielenkiintoista nähdä, miten asiakastyytyväisyys on kehittynyt tulorekisterin käyttöön ottaneissa organisaatioissa. Näitä kokemuksia on hyvä jakaa toimijoiden kesken.

Yhteistyö on alkanut tulorekisteriverkostossa hyvin. Asenne yhdessä tekemiseen on kaikilla toimijoilla kohdillaan, ja tämän pohjalta on hyvä luoda yhteistyötä kansallisesti merkittävän järjestelmän jatkokehittämiseksi. Työllisyysrahasto haluaa olla aktiivinen tulorekisteriverkoston jäsen ja lupaamme tuoda osaamisemme tulorekisteriyhteisön käyttöön.