Siirry suoraan sisältöön.
Blogi

Työllisyysrahastossa olen oppinut ymmärtämään työttömyysvakuutusmaksujen tärkeyden

BLOGI 3.12.2020 9.00
Työllisyysrahaston rahoitusanalyytikko, joka myös tekee taloustiistai-videoita Twitteriin ja Youtubeen.

Moni teistä on varmasti pohtinut, aiheestakin, mitä työttömyysvakuutusmaksut oikein ovat ja mihin niitä käytetään? Itsellenikin työttömyysvakuutusmaksut sekä Työllisyysrahasto olivat melko tuntemattomia käsitteitä ennen kuin tulin töihin Työllisyysrahastoon. Nyt reilu vuosi myöhemmin hahmotan huomattavasti paremmin sekä työttömyysvakuutusmaksujen että Työllisyysrahaston tärkeän roolin yhteiskunnan hyvinvoinnin ylläpidossa.

Mitä työttömyysvakuutusmaksut siis ovat? Työttömyysvakuutusmaksut ovat lakisääteisiä maksuvelvoitteita, joiden rahoittamiseen sekä työantaja että työntekijä osallistuvat. Työnantajat huolehtivat molempien osapuolien maksujen suorittamisesta Työllisyysrahastolle. Vuonna 2019 työntekijät sekä työnantajat maksoivat Työllisyysrahastolle työttömyysvakuutusmaksuja yhteensä reilun 2,6 miljardin euron edestä. Näiden maksujen avulla Työllisyysrahasto pystyi rahoittamaan useita erilaisia etuuksia, jotka ovat saajiensa yleisen hyvinvoinnin kannalta erittäin tärkeitä, sillä ne voivat olla heidän ainoa tulonlähteensä ja takaavat heidän päivittäisen toimeentulonsa.

Työttömyysvakuutusmaksuilla rahoitetaan siis useita yhteiskunnan hyvinvoinnin ylläpidon kannalta tärkeitä etuuksia. Vuonna 2019 Työllisyysrahasto rahoitti reilulla 950 miljoonaa eurolla ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Lisäksi Työllisyysrahasto rahoitti työttömyyteen liittyviä eläke-etuuksia vajaan 600 miljoonan euron edestä. Työllisyysrahaston vastuulle kuuluu myös aikuiskoulutusetuuksien rahoittaminen, joita Työllisyysrahasto rahoitti vajaan 200 miljoonan euron edestä vuonna 2019. Näiden lisäksi Työllisyysrahasto rahoittaa mm. Kelan perusturvaa sekä Työ- ja elinkeinoministeriölle palkkaturvaa.

Parhaillaan käynnissä oleva koronapandemia on korostanut entisestään sitä, kuinka tärkeää Työllisyysrahastolle on se, että työttömyysvakuutusmaksut saapuvat Työllisyysrahastolle ajallaan ja täysimääräisinä. Käytännössä Työllisyysrahasto toimii kuin ns. läpivirtausrahasto. Tämä tarkoittaa sitä, että Työllisyysrahasto käyttää saamansa työttömyysvakuutusmaksut erilaisten etuuksien rahoittamiseen ajantasaisesti. Ilman näitä ajallaan maksettuja työttömyysvakuutusmaksuja, Työllisyysrahaston maksamat etuudet voisivat pahimmassa tapauksessa viivästyä tai jopa vaarantua. Mikä tarkoittaisi etuuden saajalle pahimmillaan sitä, ettei hän saisi rahaa menoihinsa. Toistaiseksi Työllisyysrahasto on kuitenkin pystynyt hyvin sekä nopeasti vastamaan koronasta johtuviin kasvaneisiin etuusmenoihin. Tästä kuuluu iso kiitos kaikille työnantajille ja palkansaajille, jotka ovat omalta osaltaan rahoittamassa tämän järjestelmän toimivuutta.

Työttömyysturvajärjestelmä tuo turvaa työn muutoksissa