Vastuunrajoitus

Tällä verkkosivustolla annetut tiedot eivät ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa tällainen tarjous olisi vastoin lakia. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain (US Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä arvopapereita voida suoraan eikä välillisesti tarjota tai myydä Yhdysvalloissa taikka Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä määritellyille yhdysvaltalaisille henkilöille (US persons) tai tällaisten henkilöiden lukuun.

Mitään tällä verkkosivustolla ei pidä tulkita kehotukseksi tai tarjoukseksi myydä tai ostaa Työllisyysrahaston liikkeeseen laskemia arvopapereita. Työllisyysrahasto antaa tällä verkkosivustolla esitetyt tiedot vilpittömässä mielessä ja ainoastaan tiedoksi.

Siirry suoraan sisältöön.
Pörssitiedote

Työllisyysrahasto on laatinut yhteiskunnallisen rahoituksen viitekehyksen

PÖRSSITIEDOTE 12.5.2023 14.00

Työllisyysrahasto  
Pörssitiedote  
12.5.2023 klo 14.00

Työllisyysrahasto on laatinut yhteiskunnallisen rahoituksen viitekehyksen (eng. Social Financing Framework), joka mahdollistaa rahaston velkarahoituksen sitomisen tiiviisti yhteen yhteiskunnallisten positiivisten vaikutusten kanssa. Työllisyysrahasto on noudattanut kestävän sijoittamisen periaatteita omassa sijoitustoiminnassaan jo pitkään ja viitekehys on olennainen askel kestävän rahoituksen laajentamisessa osaksi myös Työllisyysrahaston omaa rahoituspohjaa. 

Olemme iloisia voidessamme osana suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää olla mukana kehittämässä kestävän rahoittamisen mahdollisuuksia. Laatimamme viitekehys tarjoaa meille lisää välineitä velkarahoituksen hankinnassa tulevaisuudessa", toteaa rahaston talous- ja rahoitusjohtaja Tapio Oksanen.  

Viitekehys on laadittu kansainvälisen pääomamarkkinajärjestön (ICMA) vuonna 2021 päivitettyjen yhteiskunnallisten joukkolainojen periaatteiden sekä eurooppalaisen lainamarkkinajärjestön (LMA) vuonna 2023 päivitettyjen yhteiskunnallisten lainojen periaatteiden mukaisesti. Viitekehys mahdollistaa kohdennetun yhteiskunnallisia hyötyjä ajavan velkarahoituksen hankkimisen eri rahoitusinstrumenttien muodossa. 

Viitekehyksen ulkopuolisena arvioijana on toiminut ISS ESG, jonka itsenäisen arvion mukaan Työllisyysrahaston viitekehys täyttää yhteiskunnallisten joukkolainojen periaatteiden vaatimukset ja on vaikutuksiltaan positiivinen. Nordea toimi Työllisyysrahaston neuvonantajana viitekehyksen laatimisessa.

Työllisyysrahastolla ei ole tällä hetkellä sellaista velkarahoitusta, johon olisi sovellettu yhteiskunnallisen rahoituksen viitekehystä.   

Viitekehys sekä ulkopuolinen arvio on julkaistu Työllisyysrahaston sijoittajasivuilla https://www.tyollisyysrahasto.fi/sijoittajille/tyollisyysrahasto-liikkeellelaskijana/  

 

Helsingissä 12. päivänä toukokuuta 2023  

Työllisyysrahasto   
Tapio Oksanen  
johtaja, talous ja rahoitus   

Lisätietoja:  
Janne Metsämäki  
toimitusjohtaja  
040 522 3614  

Tapio Oksanen  
johtaja, talous ja rahoitus  
040 539 4651   

Jakelu:  
NASDAQ OMX Helsinki  
Tiedotusvälineet  
www.tyollisyysrahasto.fi  

Tietoja julkaisijasta Työllisyysrahasto

Työllisyysrahasto kerää työttömyysvakuutusmaksut, joilla rahoitetaan mm. työttömyysturvaa ja edistetään palkansaajien osaamisen kehittämistä aikuiskoulutusetuuksilla. Työllisyysrahasto on tärkeä osa suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää.

Liitteet

Kategoriat: Työllisyysrahasto