Siirry suoraan sisältöön.
Uutinen

Aikuiskoulutustukeen muutoksia 1.8.2020 alkaen

UUTINEN 27.2.2020 13.40

Suomen hallitus on jättänyt 27.2.2020 eduskunnalle lakiesityksen, joka muuttaisi palkansaajan aikuiskoulutustuen hakemista, tuen määrää, tukikuukausien kulumista ja opintovaatimuksia. Laki ei vaikuta yrittäjän aikuiskoulutustukeen. Uudistuksen tavoitteena on tukea opiskelun ja työnteon yhteensovittamista, jotta aikuiskoulutustuen käyttäminen olisi mahdollista yhä useammalle palkansaajalle.

Esitetyt muutokset koskevat niitä palkansaajia, jotka hakevat aikuiskoulutustukea uusiin opintoihin 1.8.2020 alkaen. Aikuiskoulutustuet myönnetään nykyisillä ehdoilla 31.7.2020 saakka.

Tällä hetkellä aikuiskoulutustuella opiskelevien tuen edellytykset ja määrä pysyvät samoina, kun he jatkavat aloitettuja opintoja. Jo tuen piirissä olevat henkilöt saavat tukea nykyisten edellytysten mukaisesti 31.7.2024 asti.

Työn ja opintojen yhteensovittamisesta taloudellisesti aiempaa kannattavampaa

Aikuiskoulutustuki koostuisi edelleen kaikille saman suuruisesta perusosasta sekä henkilökohtaisesta ansio-osasta. Palkkatulot tukikuukauden aikana vähentäisivät aikuiskoulutustuen määrää nykyistä vähemmän. Tällä hetkellä sivutulot leikkaavat tuen määrää voimakkaasti 250 eurosta eteenpäin.

Kokopäiväisesti opiskeltaessa tuki laskisi verrattuna nykyiseen täysimääräiseen tukeen. Keskimääräinen aikuiskoulutustuki, joka oli noin 1 400 euroa vuonna 2019, pienenisi noin 78 euroa kuukaudessa.

Tuen määrää voi vertailla esimerkkitaulukosta.

Työssäolo vaikuttaa tukikuukausien kulumiseen ja opintovaatimuksiin

Aikuiskoulutustukea voi saada enintään 15 kuukautta työuran aikana. Jatkossa tukikuukausia voisi käyttää joko kokonaisen tai puolikkaan riippuen siitä, kuinka paljon saa tuloja tukikuukauden aikana. Jos tuloja on yli puolet normaalista palkasta, tukea kuluu 0,5 kk. Jos tuloja on alle puolet normaalista palkasta, tukea kuluu 1 kk.

Tukikuukausien kuluminen on sidottu yhteen opintosuoritusvaatimusten kanssa. Jos tukikuukausia kuluu puolikas, on opiskelijan suoritettava vähintään kaksi opintopistettä. Muussa tapauksessa opiskelijalta vaaditaan neljä opintopistettä.

Ensipäätöksen jälkeen tukea haetaan kuukausittain jälkikäteen

Elokuusta lähtien aikuiskoulutustukeen on haettava ensipäätös. Ensipäätöstä tehtäessä hakijalla on oltava työnantajan myöntämä opintovapaatodistus sekä opiskelutodistus oppilaitoksesta. Ensipäätöstä voi hakea aikaisintaan neljä kuukautta etukäteen korkeintaan 15 kuukaudeksi. Takautuvasti ensipäätöstä voi hakea enintään kuuden kuukauden ajalta.

Ensipäätöksellä hakija saa tiedon, että aikuiskoulutustuen saamisedellytykset täyttyvät. Ensipäätöksen voimassaolon aikana opiskelija voi joustavasti nostaa tukea niiltä kuukausilta kuin on tarpeen.

Tukea hakeva tekee maksuhakemukset kuukausittain jälkikäteen. Maksuhakemuksen käsittelyssä hyödynnämme tulorekisterin palkkatietoja. Palkka, etuudet tai muut tulot vaikuttavat tuen suuruuteen niiden maksupäivän mukaan. 1.8.2020 alkaen tulot huomioidaan aina maksuajankohdan, ei ansainta-ajankohdan mukaan. Tämä koskee sekä uusia hakijoita että ennen 1.8.2020 opintonsa aloittaneita.

Sosiaali- ja terveysministeriössä on vuoden 2019 aikana valmisteltu yhdessä työmarkkinakeskusjärjestöjen kanssa aikuiskoulutustuen muutosesityksiä, jotka perustuvat keskusjärjestöjen ehdotuksiin tuen kehittämisestä. Työllisyysrahasto on ollut mukana valmistelutyössä. Ensimmäinen lausuntokierros esityksestä päättyi 1.11.2019.

Lisätietoja:

Johtaja, asiakkuudet Merli Vanala, merli.vanala@tyollisyysrahasto.fi puh. 040 841 8201

Lue lisää:

Palkansaajan aikuiskoulutustukeen muutoksia 1.8.2020 alkaen 

Uutinen 30.9.2019: Aikuiskoulutustukeen ehdotetaan muutoksia 

Kategoriat: Aikuiskoulutustuki