Siirry suoraan sisältöön.
Uutinen

Ajankohtaista aikuiskoulutustuesta

UUTINEN 6.9.2023 17.43

Pääministeri Orpon hallituksen tekemään hallitusohjelmaan on kirjattu, että aikuiskoulutustuki lakkautettaisiin 1.8.2024 alkaen. Lakkauttaminen edellyttää lakimuutosta, joka eduskunnan tulee hyväksyä.  

Hallitusohjelman julkaisun jälkeen aikuiskoulutustuki on kiinnostanut poikkeuksellisen paljon mediaa ja sidosryhmiämme, mikä on näkynyt niin julkisessa keskustelussa kuin meille tulleina tietopyyntöinä. Olemme vastanneet ennätysmäärään tietopyyntöjä ja toimittaneet perus- ja tilastotietoa aikuiskoulutustuen käytöstä, käyttäjistä sekä toimeenpanostamme.  

Myös asiakkaiden yhteydenotot ja aikuiskoulutustuen hakemusmäärät alkoivat kasvaa hallitusohjelman julkaisun jälkeen aikaisempiin rauhallisiin kesäkuukausiin verrattuna. Kesä-heinäkuussa tukioikeushakemusmäärät kasvoivat 23 % verrattuna edellisvuoden samaan ajanjaksoon. Yhteydenotot asiakaspalveluumme kasvoivat samaan aikaan 22 % edellisvuodesta.  

Elokuu taas on tutkinto-opiskelun käynnistymisestä johtuen hakemisen ja neuvonnan sesonkiaikaa vuodesta toiseen. Suurin kasvu vuoteen 2022 verrattuna tapahtui asiakasneuvonnassa: puheluiden määrä kasvoi 27 % (yhteensä 4758 saapunutta puhelua) ja asiakaspalvelun kautta tulleiden viestien määrä kasvoi 10 % (yhteensä 6793 saapunutta asiakasviestiä). 

Hakemuskäsittelyn osalta tukioikeushakemuksia saapui 12 % enemmän kuin vuoden 2022 elokuussa. Uusia tukioikeuksia käsiteltiin 9 % viime vuoden elokuuta enemmän. Niin kutsuttuja tukioikeuden jatkohakemuksia 19 % enemmän. Jatkohakemuksiksi lasketaan niiden aikuiskoulutustuen hakijoiden hakemukset, joilta on jäänyt tukikuukausia käyttämättä ja hän hakee lisää tukiaikaa samoihin opintoihin. Jatkohakemusten suurempi määrä kielii siitä, että ne asiakkaat, joilla tukioikeutta on vielä käyttämättä, ovat aktivoituneet käyttämään sen loppuun.  

Ennustamme ruuhkaa uusien tukioikeushakemusten osalta vuoden vaihteeseen, jolloin uusia tutkintoon johtavia koulutuskokonaisuuksia käynnistyy oppilaitoksissa, koska hallitusohjelma julkaistiin kesäkuussa, jolloin syksyllä alkavat opiskelupaikat oli jo jaettu. 

Asiakkaitamme on kiinnostanut erityisesti kesän aikana, miten kannattaa toimia nyt kun aikuiskoulutustuki uhkaa loppua. Neuvomme toimimaan nykylain mukaisesti, koska lakia ei ole muutettu eikä meillä ole tietoa esimerkiksi siirtymäajasta. 

Arvio aikuiskoulutustuen kehittämisehdotuksista julkaistu

Kesän aikana on käyty laajasti keskustelua aikuiskoulutustuen lakkauttamissuunnitelmista sekä vaihtoehdoista tuen kehittämiseksi. 

Olemme koostaneet materiaalin, joka sisältää Työllisyysrahaston arvioita esitetyistä aikuiskoulutustuen kehittämisehdotuksista. Arviot pohjautuvat viime vuosina esiin nostettuihin keskeisimpiin tuen kehittämisehdotuksiin. Arviot on tehty toimeenpanon näkökulmasta taustaksi käytävään keskusteluun. Olemme tarkastelleet toimeenpanon näkökulmasta tutkimuksissa esiin nostettuja havaintoja ja esityksiä sekä julkisessa keskustelussa nousseita ideoita.  Erityisesti olemme kiinnittäneet huomiota aikuiskoulutustuen kestoon eri koulutustaustoilla, tuen määrään sekä määräaikaisissa työsuhteissa työskentelevien tukioikeuteen. Julkaisemme materiaalin, koska julkisena toimijana haluamme tarjota tuottamamme arvion kaikille keskusteluun osallistuville.  

Kävimme syyskuun alussa keskustelemassa työ- ja elinkeinoministeriössä, miten aikuiskoulutustuki muutettuna voisi palvella entistä paremmin suomalaista työelämää ja palkansaajaa. Sosiaali- ja terveysministeriössä on avattu lainvalmisteluhanke aiheesta. Arvion mukaan aikuiskoulutustuen lakkauttaminen on tulossa eduskunnan käsittelyyn helmikuussa 2024. 

Tutustu arvioon verkkosivuillamme: Arvio aikuiskoulutustuen kehittämisehdotuksista